TOMU toiminnallinen ja musiikkilähtöinen
musiikin perusteiden opetus

Toiminnallinen ja musiikkilähtöinen musiikin perusteiden opetus on Opetushallituksen rahoittama projekti, jonka tarkoituksena on ollut kehittää luokkatyöskentelyyn toimintatapoja, jotka aktivoivat oppilaita työskentelemään musiikin perusteiden parissa monipuolisen musiikin tekemisen, leikin, liikunnan ja pelien avulla, jolloin tunneista muodostuu iloisia ja kiinostavia sekä oppilaan itsetuntoon myönteisesti vaikuttavia kohtaamisia.

Musisoivan työskentelyn ja monipuolisten lähestymistapojen tavoitteena on, että opiskelijat saavat sellaisia käytännön valmiuksia, joita heidän on mahdollista hyödyntää niin instrumenttiopinnoissaan kuin muussakin musiikillisessa toiminnassaan myös musiikkiopisto-opintojen päätyttyä. 

Tomu-projekti alkoi syksyllä 2010 ja jatkuu kevätlukukauden 2012 loppuun. TOMUope sivustolle on kerätty lukuvuoden 2010–11 työn tuloksia. Lukuvuoden 2011–12 materiaali lisätään sivustolle syksyllä 2012.

Osa Tomun työtavoista on projektiin osallistuneiden opettajien itsensä kehittämiä ja osa peräisin kollegoilta ja koulutustilaisuuksista.

Opettajaverkoston tuki ja ideoiden jakaminen ovat tärkeitä ja jaksamista tukevia asioita. TOMUope-sivuston tarkoituksena on jakaa projektin aika syntyneitä opetusideoita kaikkien käytettäväksi ja sovellettavaksi. Toivomme, että myös sinä jakaisit tämän sivuston kautta omaa osaamistasi ja hyviä ideoitasi meille muille. TOMUope sivustolle voit lähettää tekstiä osoitteeseen mutesinfo@mutesry.com.

Tomu-projektin aloittivat syksyllä 2010 Hanne Närhinsalo, Sibelius-opistosta, joka on projektia koordinoiva oppilaitos, Maija Helve, Käpylän musiikkiopistosta, Aija Lehtonen, Itä-Helsingin musiikkiopistosta ja Marjatta Airola, Vantaan musiikkiopistosta. Lukuvuonna 2011–2012 mukaan liittyivät Sanna Ahvenjärvi Jokilaaksojen musiikkiopistosta ja Inkeri Kotilainen Itä-Helsingin musiikkiopistosta.

 

Päivitetty 26.09.12