KOSKETTIMISTON KÄYTTÖ
Taso 2

Kahdella soinnulla säestäminen

Kookaburra

Ostakaa makkaraa

Arietta nro 10, Mozartin oopp. Figaron häät

Kolmella soinnulla säestäminen

Tuiki tuiki tähtönen

Kukkuu kukkuu kaukana kukkuu

"etsi toonika"

"etsi dominantti ja toonika"

"Opettele solfaamaan laulu ja soita se"

soitetaan koskettimistoilla kaanonissa

soitetaan 30%:n nopeudella

"tule mukaan soittoon"

Harmonian opiskelua kuunnellen ja soittaen

harjoitellaan soittamaan

opetellaan tunnistamaan pianon koskettimet

sointujen (D, m, v, Y) soitto ja laadun tunnistaminen kuunnellen

Sävellys nuoteiksi koskettimiston avulla

mykät koskettimet

oktaavialat

Kappaleen soinnuttaminen, 2-3-taso

Kappaleen säestyssointujen soittaminen, 2-3

 

Kahdella soinnulla säestäminen

Kappale: Kookaburra (Kopra: Musiikin perusteet 2 -kirja s. 57, kirjassa on valmiit soinnut C ja F, toisiksi viimeisen tahdin F-sointu siirretään alkavaksi kolmannelta neljäsosalta kaanon-soittoa varten, kaanonin aloitusnumeroinnit merkitään tahteihin 1, 3 ja 5)

Kappale: Ostakaa makkaraa

Piirretään viivastolle C-duuriasteikko, johon lisätään do- ja so-sävelien päälle lumiukot (kolmisoinnut). Nimetään soinnut toonikaksi T ja dominantiksi D (dominantti alkaa toonika-lumiukon "päästä").

Kappale: Arietta nro 10, Mozartin oopp. Figaron häät KV 492 (von Creutlein & Haapasalo-Halme: Skills s. 58)

Kolmella soinnulla säestäminen

Kappale: Tuiki tuiki tähtönen. Kappaleessa voidaan käyttää kolmea sointutehoa ilman, että joudutaan siirtymään subdominantilta dominantille.

Kappale: Minun kultani kaukana kukkuu (=Kukkuu kukkuu kaukana kukkuu)(von Creutlein & Haapasalo-Halme: Skills s. 30, kappale on sovitettu 3-ääniseksi in a:). Kappaleessa voidaan käyttää kolmea sointutehoa ilman, että joudutaan siirtymään subdominantilta dominantille.

"etsi toonika"

Soita yksi säkeistö esim. jostain lastenlaulusta. Kun musiikki on lopussa, pyydä oppilaita laulamaan yhdessä toonikasointu (do-mi-so tai la-do-mi). Kun sointu on löydetty (tarvittaessa soitetaan lisää säkeistöjä), oppilaat laittavat kuulokkeet korvilleen ja etsivät koskettimistoiltaan rohkeasti kokeilemalla kyseisen soinnun sävelet. Lopuksi sävelet nimetään nuottinimin.
Taso: perustasot 2, 3

"etsi dominantti ja toonika"

Laulata toonika-dominantti-toonika -sointuyhdistelmää (do-mi-so, so-ti-re, do-mi-so)solfaten eri korkeuksilta. Soita sitten jotakin laulua. Pysäytä musiikki välillä säkeen loppuun ja pyydä oppilaita laulamaan solfaten toonikasointu, dominanttisointu ja lopuksi vielä uudelleen toonikasointu. Pyydä lopuksi oppilaita etsimään (kuulokkeet korvilla) toonikasointu kokeillen koskettimistolta ja päättelemään siitä kappaleen sävellaji.
Taso: perustasot 2, 3

"Opettele solfaamaan laulu ja soita se"

Soita levyltä jokin helppo laulu. Opeta oppilaat laulamaan korvakuulolta ensimmäinen säkeistö sanoin. Pyydä heitä sitten solfaamaan laulu opettajan käsimerkeistä useaan kertaan kunnes solfat osataan ulkoa. Lopuksi oppilaat etsivät laulun melodian omilta koskettimistoiltaan.
Taso: perustasot 2 ja 3

soitetaan koskettimistoilla kaanonissa

Opeta oppilaat laulamaan sujuvasti jokin kaanon. Pyydä sitten heitä soittamaan se koskettimistoillaan (kuulokkeet korvillaan) joko korvakuulolta tai nuoteista. Muodosta sen verran ryhmiä kuin kaanonin esittäminen edellyttää. Lopuksi teos soitetaan kaanonissa koskettimistoilla.
Taso: kaikki muut paitsi taso 1

soitetaan 30%:n nopeudella

YouTubesta löytyy musiikkia "easy piano tutorial" -nimikkeellä. Pyydä oppilaita soittamaan (taululle heijastetusta videosta) esim. Beethovenin "Oodi ilolle" 30%:n nopeudella eli hyvin hitaasti. Videolla näkyvät koskettimet ja musiikin eteneminen, ei nuotteja.
Taso: ei sovellu vasta-alkajille

"tule mukaan soittoon"

Käytä solfatreeni.com sivustoa. Sieltä löytyy mm. rytmi- ja melodiadiktaatteja, joiden tempoa voi säätää. Valitse jokin melodiadiktaatti. Soita se oppilaille, jotka etsivät sävellajin (toonikasävel) koskettimiston avulla. Sitten he soittavat kyseisen asteikon. Sen jälkeen he laittavat kuulokkeet korvilleen siten, että opettajan koneeltaan soittama diktaatti on kuultavissa, mutta oppilaiden oma soitto kuuluu vain heille itselleen kuulokkeista. Soita diktaattia monta kertaa, oppilaiden tehtävänä on tulla mukaan soittoon. Lopuksi otetaan kuulokkeet pois korvilta ja soitetaan melodia yhdessä ulkoa (ääneen).
Taso: ei sovellu vasta-alkajille

Harmonian opiskelua kuunnellen ja soittaen

Klikkaa netistä www.musicawareness.com -sivustolta kohdasta "practice clips". Sieltä löytyy mm. sävellys "Polly Wolly Doodle" ("Oli hepokatti maantiellä poikittain"). Opeta oppilaat ensin soittamaan koskettimistoillaan sävellajin perussoinnut (I, IV, V). Soita sitten sävellystä koneellasi ja näytä sormillasi sointujen eteneminen (yksi sormi=toonika, neljä sormea=subdominantti, viisi sormea=dominantti). Pyydä oppilaita soittamaan näitä sointuja kappaleen soidessa taustalla.
Taso: mupe 2, 3

harjoitellaan soittamaan

Klikkaa netistä www.musictechteacher.com -sivustolta aluksi "site map" ja sitten "flash piano practice". Sieltä löytyy selkeästi nuotinnettuna mm. sävellys nimeltään "Chopstix". Kun melodia (vaimeammin soitettuine säestyksineen) soi, sen eteneminen näkyy (taululle heijastettuna) nuoteissa värillisenä. Laita kappale soimaan, ja pyydä oppilaita soittamaan taululta omilla koskettimistoillaan.
Taso: mupe 1, 2, 3

opetellaan tunnistamaan pianon koskettimet

Klikkaa netistä www.musictheory.net -sivustolta "exercises" ja sitten "keyboard note identification". Heijasta kuva taululle. Kyseessä on kätevä harjoitus, jonka avulla voit opettaa oppilaasi tunnistamaan koskettimien nimet. Tehtävä on seuraavanlainen: koskettimistolla näkyy yksi punainen kosketin, joka on tarkoitus tunnistaa. Jos vastaus on oikea, kone antaa seuraavan tehtävän. Pyydä kutakin oppilasta vuorotellen tunnistamaan koskettimia.
Taso: mupe 1, 2, 3

sointujen (D, m, v, Y) soitto ja laadun tunnistaminen kuunnellen

Kertaa reaalisointumerkkien merkitsemistavat. Kirjoittaa sitten taulun viivastolle jokin sointu, esimerkiksi g-vähennetty. Oppilaat soittavat sen omilla koskettimistoillaan ja tunnistavat laadun kuunnellen. Lopuksi he kirjoittavat vihkoihinsa soinnun sointumerkin. Taso: mupe 2, 3

Sävellys nuoteiksi koskettimiston avulla

Soita popup-pianolla (www.musictheory.net/piano) jokin melodia, esimerkiksi Bachin G-duurimenuetti, nuotti nuotilta: 1. opettaja soittaa nuotin (joka siis näkyy taulun pianokuvassa) 2. oppilaat kirjoittavat nuotin nupin viivastolle. Käy tällä tavalla läpi sävellyksen kaikki nuotit yksitellen. Pyydä sitten oppilaita kirjoittamaan nuotteihin rytmi (varret yms.) ja tahtiviivat oman sanelusi mukaan.
Jos oppilailla on omat koskettimistot edessään, voit tehdä myös näin: 1. soita nuotit yksitellen omalla pianollasi siten etteivät oppilaat näe käyttämiäsi koskettimia 2. oppilaat etsivät nuotit omilta koskettimistoiltaan, tunnistavat ne, ja merkitsevät nupit viivastolle 3. Lopuksi nuottikuva täydennetään rytmillä ja tahtiviivoilla sanelun mukaan.
Taso: mupe 2, 3, 4

mykät koskettimet

Kirjoita taululle helppo melodia. Pyydä oppilaita soittamaan se koskettimistoillaan ilman ääntä. Sitten melodia solfataan ja soitetaan yhtaikaa, edelleen ilman ääntä (mykillä koskettimilla). Lopuksi laitetaan koskettimistoihin äänet päälle ja oppilaat soittavat ja solfaavat melodian samanaikaisesti.
Taso: mupe 2, 3

oktaavialat

Opeta oppilaat soittamaan jokin helppo melodia, esim. "Satu meni saunaan", C-duurissa. Esittele sitten oktaavialat. Lopuksi oppilaat soittavat melodiaa eri oktaavialoissa opettajan "komentojen" mukaan.
Taso: mupe 1, 2, 3

Kappaleen soinnuttaminen, 2-3-taso

Harjoitellaan harmonisessa mollissa meneviä lauluja. Oppilaat valitsevat yhden lauluista, jonka sävellajin I- IV- ja V-asteen soinnut kerrataan yhdessä. Oppilaat kokeilevat pareittain koskettimiston avulla, missä järjestyksessä säestyssoinnut lauluun sopivat. Toinen oppilaista soittaa melodiaa ja toinen säestyssointuja. Kappale alkaa I-asteen soinnulla, jota säestäjä toistaa neljäsosa- tai puolinuotein, kunnes se ei enää sovi melodiaan. Sitten pari kokeilee, kumpi sointu, IV- vai V-aste sopii säestyksen jatkoksi paremmin. Pari jatkaa soittamista, kunnes uusi sointu ei enää kuulosta sopivalta. Kokeillaan taas, mikä olisi hyvä vaihtosointu. Jatketaan näin kappaleen loppuun asti.
Jokainen pari saa käyttää harjoitukseen tarvitsemansa ajan. Opettaja auttaa apua tarvitsevia. Nopeat voivat sovittaa kappaletta etsimällä kappaleeseen sopivan soundin ja keksiä hyvältä kuulostavan säestystavan ja alkusoiton.

Kappaleen säestyssointujen soittaminen, 2-3

Lauletaan Marsan – White: Lintu -kappale (löytyy esimerkiksi Musiikin aika 3-4 s.141) opettajan säestyksellä. Kerrataan duuri- ja mollikolmisoinnun muodostaminen ja reaalisointumerkintä. Oppilaat menevät pareittain koskettimistolle ja etsivät yhdessä kaikki kappaleen säestyssoinnut. Kun soinnut löytyivät mukavasti, toinen parista voi soittaa melodiaa ja toinen sointuja. Kappaleessa soinnut vaihtuvat tiheään. Oppilaat, joille piano on vieras soitin, voivat soittaa sointuja vuorotellen. Kun toinen soittaa soinnun, toinen saa rauhassa etsiä seuraavaa sointua. Lopuksi laulu säestetään yhdessä.