KOSKETTIMISTON KÄYTTÖ

Taso 3

Asteikkosoittoa

Mollin eri muodot soittaen

Nelisointujen rakenne soittaen

Kahdella soinnulla säestäminen

Nuku nuku pienoinen

Kolmella soinnulla säestäminen

1. näytöksen finaali, Mozartin oopp. Taikahuilu

Useammilla soinnuilla säestäminen

Arvon mekin ansaitsemme

Sointutehojen erottaminen kuulonvaraisesti

Asteikkosoittoa

Kerrataan alkusyksystä edellisen vuoden duuriasteikot neljään etumerkkiin asti. Oppilaat harjoittelevat kuulokkeet korvilla soittamaan keyboardeilla duuriasteikot A:, E:, Es: ja As:. Sen jälkeen jokainen soittaa jonkin näistä (itse valitsemansa) muulle luokalle 1-/2-oktaavin ambituksella 1-/2-kätisesti taidoista riippuen. Haastetta ja lisäjännitystä tehtävään tuo esiintyminen muulle luokalle.

Parityöskentelynä:

(pareiksi valitaan soittotaidoissa yhtäpitkälle edenneet)
-Parit neuvottelevat keskenään, minkä duuriasteikon valitsevat (A:, E:, Es:, As:), kuinka laajalla ambituksella ja 1- vai 2-kätisenä. Valinta tehdään vaatimattomamman soittotaidon omaavan oppilaan mukaan. Oppilaat harjoittelevat kuulokkeet korvilla yhteisesitystä. Lopuksi parit esittävät valintansa muulle luokalle.

Mollin eri muodot soittaen

Kerrataan molliasteikon muodot. Soitetaan keyboard-orkesterina a-molliasteikko kolmena eri versiona. Tämän jälkeen opettaja soittaa viisi eri asteikkoa, kunkin kertaalleen ylös- ja alaspäin. Oppilaat tunnistavat asteikkojen laadun: D, LM, HM, MM.


Oppilaat istuvat pareittain keyboardien ääressä ja sopivat keskenään molliasteikon, joka voi alkaa mistä sävelestä tahansa, olla luonnollinen/harmoninen/melodinen, 1-/2-oktaavin laajuinen, 1-/2-kätisesti soitettu riippuen soittoparin heikomman linkin taidoista. Pari harjoittelee yhteisesitystä kuulokkeet korvilla. Sen jälkeen parit esittävät valitsemansa asteikon muille oppilaille, jotka tunnistavat, oliko molli luonnollinen/harmoninen/melodinen.

Nelisointujen rakenne soittaen

Etsitään koskettimistolta dominanttiseptimisointu aloittaen aina eri sävelestä, edetään joko kromaattisesti ylöspäin tai ensin valkoisilta ja sitten mustilta koskettimilta aloittaen.
Piirretään viivastolle septimisoinnut kaikille C-duurin ja a-mollin asteille. Oppilas tunnistaa sointujen laadut (dp7, ds7, mp7, ms7, vp7, vv7, ys7) kuulonvaraisesti soittamalla ne keyboardeilla itsenäisesti kuulokkeet korvilla. Lopuksi opettaja pyytää luokkaa soittamaan orkesterina ääneen ensin kaikki löydetyt duurisuurseptimisoinnut (soinnun säveliä voidaan soitetella edestakaisin mielivaltaisesti, opettaja ilmaisee milloin vaihdetaan seuraavaan), sitten kaikki mollipienseptimisoinnut jne.

Kahdella soinnulla säestäminen

Kappale: Nuku nuku pienoinen (von Creutlein & Haapasalo-Halme: Skills s. 24)

*Sopivia kappaleita T-D7-T -vaihtoja varten ovat mm. Kevätsää, Piippolan vaari ja Aamulla herätys sängystä pois.

Kolmella soinnulla säestäminen

Harjoitellaan soittamaan sointuvaihdos subdominantista dominanttiin tavallisimmissa sävellajeissa: harjoitellaan erikseen vasemman käden bassohyppyjä T-S-D ja oikean käden vastaliikettä S-D. Voidaan esim. vakiinnuttaa käytäntö, jossa T on oktaavipositiossa, S kvinttipositiossa ja D terssipositiossa. Joskus myöhemmin, jos tämä tuntuu sujuvan, voidaan harjoitella muitakin positioita.
-Harjoitellaan säestämään Aamun kirkas aurinkoinen sekä mollikappale Tiu tau tilhi (=Pikku Inkerin laulu).

Kappale: 1. näytöksen finaali, Mozartin oopp. Taikahuilu KV 620 (von Creutlein & Haapasalo-Halme: Skills s. 70). Vaativampi projekti pitempiaikaiseen harjoitteluun.

Useammilla soinnuilla säestäminen

I IV V I ja I II V I -sointuvaihtoja voi harjoitella kolmijakoisessa laulussa Arvon mekin ansaitsemme, II V -vaihtoja käytetään loppu-lallattelussa.

Sointutehojen erottaminen kuulonvaraisesti

Opettaja soittelee toonika-, subdominantti- ja toonikasointuja peräkkäin viipyen yhdellä teholla pitkään (vaihtelee asemaa, soittelee murtosointuja, hyppelee basson sävelillä jne.).