LEIKIT

Tutustumis- ja nimileikkejä

Nimi rytmiringissä

Nimirinki

Nimi + esine

Lankakeränimileikki

Lakananimileikki

Parin esittely

Tutustumiskysely

Lomakuulumiset

Läpsy

Solmu

Pareittain tutustumista ja keskittymistä

Nimilaput

Oppilaan oma soitin

Nimet ja musiikkisanat –leikki. Kaikki tasot

 

Nimi rytmiringissä: Seisotaan piirissä, perussyke jaloissa, kaikki sanovat vuorotellen oman nimensä rytmittäen sen sykkeen päälle, muut toistavat. Toisella kierroksella tehdään nimen kanssa joku liike. Kolmannella kierroksella pelkkä liike.

Nimirinki: Istutaan ringissä, ensimmäinen sanoo nimensä, hänen vieressään oleva sanoo ensimmäisen nimen ja oman nimensä. Kolmantena oleva sanoo ensimmäisen, toisen ja oman nimensä, jne. Viimeisenä istuvalla on kaikki nimet muistettavana. Tämän voi tehdä myös sykkeen kanssa, jos ryhmä ei ole kovin suuri.

Nimi + esine: Jokainen valitsee luokasta jonkin esineen. Seisotaan piirissä ja sanotaan vuorotellen nimi ja "sukunimi" perussykkeen päälle, muut toistavat (esim. Maija Viivotin). Toisella kierroksella taputetaan oman nimen rytmi, muut toistavat ja sanovat lopuksi nimen. Keksitään parin kanssa sanarytmistä omat kehorytmit. Kootaan kehorytmit päällekkäin, pari kerrallaan mukaan.

Lankakeränimileikki: Istutaan piirissä. Ensimmäinen ottaa lankakerän päästä kiinni, sanoo oma nimensä ja heittää kerän seuraavalle. Kun kerä on heitetty viimeiselle, langat ovat ihan ristissä, minkä jälkeen aletaan purkaa ristikkoa ja heitetään kerä takaisin oppilaalle, jolta sen sai; samalla pitää sanoa tämän oppilaan nimi. Saman voi tehdä muistiharjoituksena tavallisella pallolla, tai vaikeuttaa niin, että nimet täytyy aina luetella järjestyksessä alusta alkaen.

Lakananimileikki: jaetaan ryhmä kahdeksi yhtä suureksi joukkueeksi, istutaan lattialle vastakkain. Opettaja ja yksi vuorollaan kummastakin ryhmästä pitää joukkueiden välissä lakanaa niin, ettei toisella puolella olevia oppilaita näe. Molemmista joukkueista valitaan yksi, joka istuu lakanan eteen. Lakana pudotetaan ja näiden kahden pitää mahdollisimman nopeasti sanoa toistensa nimet. Hitaampi joutuu toisten joukkueeseen. Tavoitteena on saada kaikki siirtymään omaan joukkueeseen.

Parin esittely: Keskustellaan pareittain ja kysytään muutama sovittu kysymys, minkä jälkee esittellään oma pari muulle ryhmälle (vanhemmat opiskelijat).

Tutustumiskysely: monisteessa lauseita, joissa tila nimelle, esimerkiksi:
" _________ on joskus soittanut huuliharppua/ kuullut Sibeliuksen musiikkia / osaa laulaa ruotsinkielisen laulun" jne. Kuljetaan tilassa ja etsitään kysellen kaikkiin kohtiin jonkun ryhmäläisen nimi, mieluiten aina eri ihmisen.

Lomakuulumiset: Istutaan piirissä, tuoleja on yksi vähemmän kuin osallistujia. Keskellä oleva kysyy lomaan liittyvän kysymyksen, esim. kuka kävi uimarannalla. Kaikki, jotka kävivät uimarannalla, nousevat ylös ja vaihtavat paikkaa ja keskellä olija yrittää päästä istumaan. Keskelle jäänyt kysyy seuraavan kysymyksen.

Läpsy: Istutaan piirissä, tuoleja on yksi vähemmän kuin osallistujia. Yksi oppilas on keskellä ja yrittää päästä istumaan läpsäyttämällä paperirullalla päähän sitä, jonka nimi sanotaan ennen kuin tämä ehtii sanoa seuraavan nimen. Istumaan pääsee sen paikalle, joka ei ehdi sanoa uutta nimeä ennen kuin häntä läpsäytetään.

Solmu: Yksi tai kaksi oppilasta menee luokan ulkopuolelle. Muut ottavat toisiaan käsistä kiinni ja tekevät letkan, jonka alussa oleva lähtee kulkemaan ristiin rastiin käsien ali. Tarkoituksena on tehdä ihmissolmu, jonka luokan ulkopuolella olevat sitten selvittävät.

Pareittain tutustumista ja keskittymistä: sanotaan vuorotellen yksi-kaksi-kolme (eli vuoro vaihtuu joka sanalla), yritetään saada sujumaan mahdollisimman nopeasti. Vaihdetaan ykkösen kohdalle taputus, aloitetaan hitaasti ja nopeutetaan. Sitten kakkosen kohdalle napsutus, lopuksi kolmoselle jalan polkaisu. Tätä voi kokeilla myös sanomalla vuorotellen tutun laulun sanoja, loruja tms.

Nimilaput: Oppilaille annetaan kirjoitettavaksi/piirrettäväksi mielikuvitusta käyttäen (tehtävään ryydittävä musiikki voi soi taustalla) värikynillä oma kutsumanimensä a5-kokoiseen paperiin. Nimikyltti voidaan koristella jollain oppilaan valitsemalla musiikkiin liittyvällä merkillä/kuvalla.
Tehtävä voidaan antaa myös ensimmäisen tunnin jälkeen kotiläksyksi jakamalla kaikille sopivan kokoiset paperilaput.
Nimikylttejä voi käyttää koko vuoden ajan esim. siten, että opettaja teippaa ennen kunkin tunnin alkua kyltit pöytiin milloin mihinkin järjestykseen ja säätelee näin istumajärjestystä ja ryhmätyöskentelytiimien kokoonpanoja. Järjestely toimii hienosti, jos tapa otetaan käyttöön heti Mupe 1 -kurssin aivan alussa ennen kuin vaikituiset kaverukset etsiytyvät vierekkäin.
Myöhemmin nimilappuja voi käyttää monenlaisiin tarkoituksiin, esim. esiintymisjärjestys voidaan arpoa nappaamalla lappupinosta satunnaisessa järjestyksessä lapun toisensa perään.

Oppilaan oma soitin: Opettaja valmistaa monisteen, jossa on kuvattuna tavanomaisimmat musiikkiopistossa soitettavat soittimet. Ryhmäläisiltä kysytään soittimien nimet ja kirjoitetaan kuvan viereen niiden oppilaiden nimet, jotka soittavat pääaineenaan juuri tätä soitinta. Jos monisteesta ei löydy jonkun oppilaan soittimen kuvaa, yritetään piirtää soitin esim. oppilaan/oppilaiden neuvoessa opettajan piirtämistä taululle tai parhaassa tapauksessa oppilas tulee itse piirtämään.

Nimet ja musiikkisanat –leikki. Kaikki tasot

Nimet ja musiikkisanat –leikki, kaikki tasot
Leikki harjoittaa oppilaiden havainnointi- ja keskittymiskykyä ja kertaa sanastoa. Ryhmä seisoo piirissä ja yhdellä on hernepussi. Hernepussin haltija sanoo toisen oppilaan nimen ja heittää pussin tälle oppilaalle. Kun heittely sujuu, sovitaan, että pussi heitetään kerran jokaiselle oppilaalle ja ryhmän pitää muistaa nimienheittojärjestys. Tämän jälkeen opettaja pyytää ryhmää muistelemaan, mitä musiikkisanoja he osaavat. Toisen värisellä hernepussilla tai muulla esineellä luodaan uusi heittelyjärjestys, jossa jokainen vuorollaan sanoo yhden musiikkisanan ja heittää hernepussin seuraavalle. Näin jatketaan kunnes kaikki ovat saaneet heittää ja sanoa oman musiikkisanansa. Myös musiikkisanajärjestys pitää muistaa. Nyt molemmat hernepussit lähetetään kiertämään omaa rataansa ja pyrkimys on, että molemmat pussit etenevät sujuvasti. Leikki on hauska ja haastava.