OMA MUSIIKKI

Improvisaatio

Lumisade-impro, taso 1

Improvisointi mustilla koskettimilla

Kaanonin ja improvisointi

Melodian keksiminen säestykseen

Oman melodian keksiminen mollissa

Joulusanaimpro

Äänimaisema

Kysymys ja vastaus, taso 3

Säestystä ja improvisointia kolmisoinnun käännöksillä, taso 3

Improvisointia kokosävelasteikolla, taso 3

Elonkorjuu-improvisointia (Pt 1)

Ääniefektit piirrettyyn (Pt 1)

Improvisointia kolmisoinnuilla (Pt 2 alkava)

Nälkäblues: septimisointuja, improvisointia bluesasteikolla (Pt 3)

Metsän polkuja kulkeissani (Pt 3)

Improvisoitu kappale kokosävelasteikolla (Pt 3)

Rytmi-improvisaatio

Liikkeen säestäminen improvisoiden, kaikki tasot

Musiikkitarina tekeminen (Leena Pantsu), kaikki tasot

Musiikin muoto ja liikeimprovisaatio, 1-2-taso

Lumisade-impro, taso 1

Improvisoidaan mustilla koskettimilla/laatoilla: kootaan sovitussa tahtilajissa yksittäisistä äänistä vähitellen ääniä lisäämällä kudos, joka kiihtyy lumimyrskyksi ja laantuu taas. Keksitään myös ostinatoja, joita soitetaan päällekkäin sovitussa kohdassa.

Improvisointi mustilla koskettimilla

Jyrki Tennin vapaa-säestys oppikirjan Vs-levystä "Musta on paras aloittaa" taustan kanssa kokeillaan mustilla koskettimilla improvisointia. Tavoitteena on pysyä komppilevyn mukaisessa rytmissä. Muita mahdollisia tavoitteita: Keksiä oma melodia tähän taustaan, keksiä lyhyt kuvio (riffi) ja muunnella sitä, soittaa legatossa, soittaa staccatossa…
-> oppilaat soittavat vuorotellen 8. tahtia ja esittävät toisilleen, mitä ovat keksineet

Kaanonin ja improvisointi

Lauletaan opeteltua Keskiyö jo kohta saa -kaanonia (Musiikin aika 3-4 s.82). Puolet oppilaista laulavat melodiaa ja puolet keksivät melodian päälle omaa melodiaa luonnollisella molliasteikoilla. Kun yksi säkeistö päästään loppuun, melodiaa laulavien ja omaa melodiaa keksivien osat vaihtuivat.

Melodian keksiminen säestykseen

Soitan I IV V soinnuilla säestystä ja oppilaat keksivät päälle omaa melodiaa laulaen. (Piiri pieni pyörii –laulun säestyssoinnut toimivat hyvin tässä harjoitteessa.)
Oman melodian keksiminen mollissa

Oppilaat keksivät oman melodia mollissa ja soinnuttivat sen I-, IV- ja V-asteen soinnuilla
-> Sitten he siirtävät kokonaisuuden rinnakkaiseen sävellajiin.

Joulusanaimpro

Pyydän jokaista oppilasta miettimään yhden tai kaksi sanaa, jotka kertovat jotakin heidän lomastaan. Kaikki alkavat kuiskata sanaansa ja liikkuvat vähitellen kohti piiriä. Vähitellen teemme yhteisen crescendon. Pyydän jokaista sanomaan oman sanansa jotenkin erilailla käyttäen rytmejä, staccatoa, legatoa, eri äänenkorkeuksia, liutuksia…. Kaikki tekevät omansa ja muut toistivat. Lopuksi teemme joulusanakappaleen, jossa yhteisessä sykkeessä jokainen sanoo omaa joulusanaansa erikoisesti ja sanoista muodostuu jokaisen oppilaan oma ostinatostemma. Aloitamme joko kaikki samaan aikaan tai kokoamme stemmat vuorotellen.
->Kappaleen aikana sovittu johtaja (opettaja tai oppilas) näyttää oppilaille crescendoa ja diminuendoa, sanoja sanotaan vuorotellen, pienissä ryhmissä jne.

Äänimaisema

Teemme silmät kiinni harjoituksen (äänimaiseman), jossa oppilaat saavat itse keksiä omia ääniä, vaihtaa niitä halutessaan, matkia toistensa ääniä, "kommentoida" ja muunnella toistensa ääniä jne. Tämä tuottaa rohkeaa keksimistä ja rytmikästä ääntelyä. Kuuntelu ja kommentointi ei ole kaikille ihan helppoja. Kysyn oppilailta harjoituksen jälkeen, missä olimme ja usein vastaus on helppo löytää (viidakko, maatila, metsä…)

Kysymys ja vastaus, taso 3

Improharjoitus mollipentatonisella asteikolla: parista toinen soittaa kysymyksen ja toinen vastaa samalla rytmillä mutta eri melodialla. Koko ryhmä voi soittaa yhtä aikaa samassa tahdissa, mutta kukin seuraa vain oman parin soittoa. Sitten kierros, jossa pari kerrallaan improvisoi: ensimmäinen soittaa kaksi tahtia 3/4, seuraava vastaa vapaalla rytmillä kaksi tahtia ja sitten pari soittaa yhdessä neljä tahtia.

Säestystä ja improvisointia kolmisoinnun käännöksillä, taso 3

Kolmisoinnun käännökset: soitetaan sointukiertoa F: I-VI-II-V murtosoinnuilla dms-msd'-sd'm'. Kokeillaan improvisoida säestyksen päälle kolmisointujen tai pentatonisen asteikon sävelillä, jokainen vuorollaan yhden kierron ajan.

Improvisointia kokosävelasteikolla, taso 3

Soitetaan ensin kromaattinen ja kokosävelasteikko, varmistetaan pienen ja suuren sekuntin ero. Improvisoidaan pianon säestyksellä kokosävelasteikolla. Opettaja antaa soiton aikana ohjeita soittotavasta ja dynamiikasta.

Elonkorjuu-improvisointia (Pt 1)

Opetellaan soittamaan Elonkorjuu-laulu a-mollissa. Soitetaan yhdessä melodian alkupuoli kysymykseksi ("Kuuma hohtaa aurinko, ja vilja kypsää on"), johon jokainen vuorollaan improvisoi vastauksen. Vastauksen rytmi pitää olla sama kuin alkuperäisessä melodiassa, sävelet a-molliasteikosta ja viimeinen sävel a. Vastaus voidaan myös valmistella, jolloin rytmiäkin voi muunnella.

Ääniefektit piirrettyyn (Pt 1)

Tehdään koskettimistojen erikoisäänillä ääniefektit videoon Tom&Jerry: Cat concerto. Katsotaan ensin videon alusta muutaman minuutin pätkä pari kertaa ilman ääntä ja mietitään yhdessä, millaisia ääniä tapahtumiin liittyy (askelten ääni, aplodit jne.). Tarvitaan esimerkiksi pianisti ja orkesteri, jotka voivat improvisoida vapaasti vuorollaan. Jaetaan tehtävät, kukin etsii kuulokkeiden kanssa sopivat äänet ja lopuksi soitetaan äänet videon kanssa.

Improvisointia kolmisoinnuilla (Pt 2 alkava)

Soitetaan koskettimistoilla sointuharjoitus 3/4 C C Am Am F F G G hitaasti murtosointuina. Ensin pelkkä säestys (pianistit soittavat myös bassoa), sitten puolet ryhmästä säestää ja puolet improvisoi samojen kolmisointujen sävelillä. Toisella kierroksella improvisoidaan vuorotellen sointukierron päälle kaikilla valkoisilla koskettimilla.

Nälkäblues: septimisointuja, improvisointia bluesasteikolla (Pt 3)

Kuunnellaan Bessie Smithin Poor man's blues, keskustellaan bluesin historiasta ja tyylistä. Lauletaan Nälkäblues (Musica 5-6). Selvitetään nuotista blues-kaavan sointuasteet, kirjoitetaan ylös. Soitetaan Nälkäbluesin säestykseksi laattasoittimilla tai koskettimistoilla murrettuja septimisointuja neljäsosina ylös ja alas (walking bass).
Transponoidaan Nälkäbluesin soinnut D-duuriin. Opetellaan bluesasteikko, joka on helpoin rakentaa d:stä. Etsitään ensin d-mollipentatoninen asteikko, johon lisätään ylennetty 4. sävel. Harjoitellaan asteikkoa soittamalla sitä edestakaisin eri rytmikuvioilla (tiiri, trioli tms.). Improvisoidaan bluesasteikolla ensin yhdessä, opettaja säestää pianolla. Sitten improvisoidaan yksitellen, jokainen soittaa vuorollaan 4 tahtia. Kuunnellaan lopuksi J. Karjalaisen Blues-kaava.

Metsän polkuja kulkeissani (Pt 3)

Opetellaan kansanlaulu Metsän polkuja kulkeissani. Pidetään sykettä kehorytmillä ja opetellaan sanat ja melodia kaikulauluna. Keksitään omat kehorytmit säestykseksi, lauletaan samalla. Opetellaan helppo kakkosääni (la-so). Mietitään, miten luonnollinen molli muutetaan mollipentatoniseksi asteikoksi, opettaja laulattaa kaikuja asteikosta. Keksitään omat muutaman sävelen mollipentatoniset ostinatot, joita lauletaan päällekkäin. Kaksi oppilasta laulaa säestyksen päälle melodiaa.
Etsitään koskettimistoilla h-mollipentatoninen asteikko ja keksitään uudet säestysostinatot soittaen, valitaan kappaleeseen sopiva soundi. Puolet ryhmästä soittaa ostinatoja päällekkäin, puolet laulaa ja toisinpäin.

Improvisoitu kappale kokosävelasteikolla (Pt 3)

Tehdään pieni kappale improvisoiden kokosävelasteikolla. Ensin keksitään adjektiivi, joka kuvaa oppilaiden mielestä kokosävelasteikkoa. Sen perusteella valitaan sopivat soundit koskettimistojen äänivalikoimasta. Oppilaat saavat keksiä, mikä tahtilaji ja tempo valitaan, onko bassoa, rytmisäestystä tms., millaisista erilaisista osista kappale voisi rakentua, onko soittajilla erilaisia tehtäviä jne. Opettaja soittaa improvisoinnin pohjaksi pianolla sopivaa säestystä.

rytmi-improvisaatio

Kullakin oppilaalla on käytössään rumpu. Laita soimaan jotakin rytmikästä musiikkia. Pyydä oppilaita rummuttamaan musiikin mukana improvisoiden. Tehtävää voi varioida monin tavoin. Voidaan vaikkapa sopia, että kukin osallistuja vuorotellen keksii musiikkiin sopivan lyhyen rytmin, johon kaikki muut tulevat mukaan.

Liikkeen säestäminen improvisoiden, kaikki tasott

Istutaan piirissä soitinten kanssa. Valitaan muutama oppilas liikkumaan piirin keskelle. Jokainen soittaja valitsee yhden mielessään liikkujan, jonka liikettä hän säestää soittimellaan.

Musiikkitarina tekeminen (Leena Pantsu), kaikki tasot

Ollaan piirissä ja jokaisella on soitin. Opetellaan ensin tuttiteksti: "Hah hah haa, naurattaa, onpas meillä mukavaa" joka lausutaan rytmikkäästi yhdessä. Jokainen säestää tekstiä vapaasti omalla soittimellaan. Sovitaan tarinan aihe. Esimerkiksi "Laulava kettu" tai "Tanssiva kissa". Opettaja aloittaa tarinan ja säestää puhettaan omalla soittimellaan. Muutaman lauseen jälkeen opettajan vieressä istuva jatkaa tarinaa ja säestää puhettaan omalla soittimellaan. Jos joku ei keksi tarinaan sopivaa jatkoa, hän voi sanoa "Hah hah haa", joka on tuttikohdan merkki. Silloin sanotaan ja soitetaan yhdessä "Hah, hah, haa, naurattaa, onpas meillä mukavaa". Tämän jälkeen seuraavan jatkaa tarina. Tarinaa jatkuu piirissä, kunnes siihen saadaan sopiva lopetus.

Musiikin muoto ja liikeimprovisaatio, 1-2-taso

Kuunnellaan Hausmylly-yhtyeen versiota kappaleesta Lännen lokari. Jokainen oppilas keksii oman musiikkiin sopivan liikkeen. Välillä opettaja huikkaa oppilaita matkimaan tietyn oppilaan liikettä ja sitten jokainen palaa omaan liikkeeseensä. Kappaleen säkeistö koostuu 4x8 iskusta. Oppilaat jakaantuvat 4 hengen ryhmiin, joiden tehtävä on keksiä oma tanssi, joka kestää 4x8 iskua. Oppilaat voivat käyttää ryhmäläisten aiemmin keksimiä liikkeitä ja yhdistää ne jotenkin koreografisesti tai keksiä jotain ihan uutta. Omat ryhmäni saivat alkuhämmennyksen jälkeen aikaiseksi hienot koreografiat aikaiseksi ja olivat hyvin innoissaan tehtävästä.