OMA MUSIIKKI

Sovittaminen

Ensimmäinen sovitus

Peukkuharjoitus

Terssistemma, taso 2

Toisen stemman laatiminen, taso 3

Terssi- ja sekstistemmoja, taso 3

Kvartti- ja kvinttistemmoja, taso 3

Ideoita sovittamiseen, taso 3

Kalliolle, kukkulalle -sovitus, taso 3

Don't worry, be happy –sovitus, taso 3

Vem kan segla: kolmisoinnun käännöksiä ja sovittamista (Pt 3)

Hiljaisuus-esitys, 2-3-taso

Sovituksen tekeminen, 2-tasosta ylöspäin

Terssi- ja sekstistemman tekeminen, 2-tasosta ylöspäin

Sovituksen tekeminen tietokoneella, 2-tasosta ylöspäin

Ensimmäinen sovitus

Oppilaat kirjoittavat laulun Rati riti ralla nuoteille. Oppilaat soittavat melodian omalla soittimellaan. Harjoittelun jälkeen soitetaan melodian yhdessä. Pyydän oppilaita transponoimaan kappaleen sekunnilla ylöspäin. Kun se sujuu, oppilaat tekevät melodiaan terssistemman (A-osaan melodian yläpuolelle ja B-osaan melodian alapuolelle). Seuraavalla tunnilla kirjoitan taululle laulun säestyssoinnut sointuasteina. Oppilaat miettivät omalla soitimellaan luontevan säestyksen lauluun. Kun säestys sujuu, soitamme säestyksen yhdessä. Lopuksi oppilaat jakautuvat kolmen oppilaan ryhmiin ja harjoittelevat kappaleen siten, että yksi oppilas soittaa melodian, toinen stemman ja kolmas säesti.

Peukkuharjoitus

Sävelvälejä ja useammasta stemmasta muodostuvia harmonioita voi harjoitella peukkuharjoituksella, jonka opin Esa Helasvuolta. Sovitaan yhteinen rytmi (esim nan nan naa tauko), jolla toistetaan sovittua säveltä. Kun ohjaaja näyttää (tauon aikana tai hieman ennen) peukulla ylös tai alas laulettu sävel nousee tai laskee ½ sävelaskelta samaan suuntaan. Kun tätä tehdään 3-äänisesti (kolme ryhmää, aloitus esim. duurikolmisointu), saadaan aikaan hienoja harmonioita, dissonansseja ja purkauksia. Ohjaaja näyttää aina yhdelle ryhmälle kerrallaan tai jopa kahdelle ryhmälle saman aikaisesti eri käsillä, mihin suuntaan ääntä pitää muuttaa.

-> kokeilin samaa duuriasteikon sävelillä nuorempien oppilaiden kanssa ensin kaksi- ja sitten kolmiäänisesti. Varsinkin solmisoiden sujui oikein mukavasti.

Terssistemma, taso 2

Oppilaat tekevät tuttuun lauluun soittaen tai laulaen terssistemman (Pienet sammakot, Rati riti ralla, Jamaica farewell, Tuo soitto…).

Toisen stemman laatiminen, taso 3

*Kappale: Kookaburra (Kopra: Musiikin perusteet 2 -kirja s. 57, kirjassa on valmiit soinnut C ja F, toisiksi viimeisen tahdin F-sointu siirretään alkavaksi kolmannelta neljäsosalta kaanonia varten, kaanonin aloitusnumeroinnit merkitään tahteihin 1, 3 ja 5)

*I V -soinnuilla merkittyyn lauluun voidaan laatia yksinkertainen alttoääni valitsemalla I asteen kohdalle sävel do/mi ja V asteen kohdalle ti/re.

Terssi- ja sekstistemmoja, taso 3

Tehdään parin kanssa sopivassa sävellajissa terssi-alaääni ja seksti-ylä-ääni lauluun Pienet sammakot, toinen soittaa melodiaa ja toinen lisä-ääntä (helpoin C-duurissa). Lisätehtävänä Hepokatti, seksti-alaääni tai terssi-ylä-ääni. Lauletaan sama äänissä. Myös Asikkalan rattaisiin on helppo löytää terssialaääni soittaen tai laulaen.

Kvartti- ja kvinttistemmoja, taso 3

Lauletaan ja soitetaan Värttinän Oi dain kvartti-intro kaksiäänisesti. Keksitään kvarteilla ja kvinteillä alaääni keskiaikaiseen melodiaan Farandole.

Ideoita sovittamiseen, taso 3

Kalliolle, kukkulalle -sovitus, taso 3

Don't worry, be happy –sovitus, taso 3

1. Sointuryhmä suunnittelee bassokuvion ja sointukompin laattasoittimilla.
2. Rytmiryhmä keksii rytmisäestyksen rumpuja ja rytmisoittimia käyttäen.
3. Melodiaryhmä huolehtii laulusta, kakkosäänen harjoittelusta ja keksii A-osaan kolmannen laulustemman, joka voi mennä eri rytmissä kuin melodia.

1. Lauletaan lämmittelyksi yhdessä basso- ja murtosointuideoita d-m-s-soinnulla. Sointusäestyksessä soinnuista riittää kaksikin ääntä. Sointujen äänet voi myös jakaa useammalle soittajalle.
2. Ideoita rytmisoittimille äskeisistä kolmimuunteisista kehorytmeistä. Kaikkien soitinten ei kannata soittaa koko ajan, vaan esim. vain yhdelle iskulle, jotta saadaan ilmaa ja letkeyttä komppiin.
3. Melodian harjoittelu pianon ääressä (ryhmään joku pianonsoittotaitoinen). Laulustemman keksimisessä soinnun äänet apuna, ostinatoajatus auttaa, eli joka soinnulla samanlainen kuvio.

Vem kan segla: kolmisoinnun käännöksiä ja sovittamista (Pt 3)

Lauletaan Vem kan segla, nuotinnetaan. Kuunnellaan Vem kan seglan säestyssoinnut opettajan soitosta, lauletaan mukana bassoa. Kirjoitetaan taululle I, IV ja V asteen sointu lähekkäisin käännöksin. Lauletaan sointujen äänillä kolmiääninen säestys, oppilaat saavat keksiä erilaisia säestysrytmejä. Aloitetaan myös jostain toisesta asemasta.
Kirjoitetaan I-IV-V lähekkäisin käännöksin aloittaen kaikista eri asemista. Soitetaan säestys eri asemista h-mollissa.
Soitetaan melodia a-mollissa. Keksitään soittimen avulla kakkosääni melodian alapuolelle kolmisointujen perusteella, myös terssi- ja sekstikulut sopivat. Pianistit saavat keksiä aaltoilevan säestyksen, jossa käytetään kolmisoinnun käännöksiä. Lisätehtävänä voi kokeilla koskettimistolla kuulokkeiden kanssa, mitä muita a-mollin kantasointuja laulun säestyksessä voisi käyttää.

Hiljaisuus-esitys, 2-3-taso

Etsitään nuotti kappaleesta, jonka oppilaat haluavat sovittaa. Omat oppilaani valitsivat Aikakoneen Hiljaisuus-kappaleen. Yhdessä pohditaan, mitkä oppilaiden soittimista soittimista sopisivat juuri tähän kappaleeseen ja minkälainen rooli kullakin soittimella voisi olla.Kappale transponoidaan sopivaan sävellajiin. Oppilaat vastaavat itse sovituksesta ja omista soitto-osuuksistaan.
Tässä esimerkkinä Sibelius-opiston oppilaiden versio:
Alkusoitto: melodia huiluilla, säestys kanteleella
A-osa: laulu, säestys bassopaloilla, kitaralla ja kanteleella
B-osa: laulu kaksiäänisesti, säestykseen mukaan piano
C-osa: mukaan kellopelit, jolla melodian lisäksi stemma.
Lopussa myös soittajat lauloivat. t.

Sovituksen tekeminen, 2-tasosta ylöspäin

Oppilaat tekevät omat melodiat, joihin he keksivät luuppisäestykset Garage bandilla

Sovituksen tekeminen Garagebandilla, 2-3-taso

Oppilaat kirjoittavat Heinillä härkien –kappaleen melodian. Kappaleesta löytyy helppo 3-ääninen versio Kuoron aika kirjasta s.107. Harjoitellaan laulamaan kappaleen stemmat. Oppilaat soittavat tai syöttävät pareittain stemmat Carage band -ohjelmalla raidoiksi ja vaihtavat raidoille sellaiset soittimet, jotka heidän mielestään sopivat kokonaisuuteen parhaiten. Oppilaat voivat keksiä musiikkiin oman basson ja lisätä siihen ohjelmasta löytyviä valmiita looppeja.

Terssi- ja sekstistemman tekeminen, 2-tasosta ylöspäin

Opetellaan 2-ääninen laulu, jossa toinen ääni etenee terssi- ja seksti-intervallin päässä melodiasta. Lennon-McCartney Yellow Submarine sopii tähän hyvin. Kun stemmat osataan laulaa, analysoidaan kappaleen 1- ja 2-äänen väliset intervallit.
Valitaan sopiva kappale, johon oppilaat tekevät yksin tai pareittain oman 2-äänen. Kappaleeksi sopii esimerkiksi Marsan–White: Lintu –kappaleen B-osa tai Gruber: Jouluyö juhlayö. Opettaja auttaa, jos työn alkuun pääseminen tuottaa ongelmia. Lopuksi työt esitetään, oppilaiden omilla soittimilla.

Sovituksen tekeminen tietokoneella, 2-tasosta ylöspäin

Oppilaat tekevät omat melodiat, joihin he keksivät luuppisäestykset Garage band -ohjelmalla