SÄVELTAPAILU

Rytmi, taso 1

Rytmikortit

Äänikenttä

Rytmirinki, kaikki tasot

Puhekuoron rakentaminen

Rytmissä soittoa

Rytmiduoja yksin

Taa-i-ti -rytmi esittäen

Ti-tauko kynttilän valossa

Taputusleikki (Pt 1)

Lomarytmit (Pt 1)

 

Rytmikortit

Oppilaille jaetaan sattumanvaraisesti oma rytmikortti, jossa on neljän iskun mittainen tahti. Kunkin oppilaan tulee esittää muulle luokalle oma korttinsa ensin perinteisesti tititoiden perussykettä naputtaen ja sen jälkeen taputtamalla (vaihtoehtoina: taa, titi, taa-aa, tauko). Muut oppilaat kuuntelevat, keksivät rytmin, viittaavat vastatakseen, opettaja kirjoittaa vastauksen taululle.

Äänikenttä

Rytmirinki, kaikki tasot

Rytmirinki on erityisen suosittu tehtävätyyppi. Oppilaat jännittävät toistensa onnistumista ja seuraavat keskittyneesti tehtävän etenemistä. Neuvoja satelee, jos joku ei osaa.

Puhekuoron rakentaminen

Rytmissä soittoa

Kolmiääninen rytmi voidaan esittää keyboardeilla siten, että sointukierto I IV V7 I toteutuu. Ylin ääni rytmittää do:lla ja ti:llä, keskimmäinen so:lla ja la:lla, alin mi:llä ja fa:lla. Vaihdoskohdat merkitään rytmien alle.

Rytmiduoja yksin

On hyvä käyttää reilusti aikaa kaksiäänisten rytmien harjoitteluun seuraavasti:
Taputetaan oikealla kädellä pöytää vasten ylä-ääntä ja vasemmalla alaääntä yhtäaikaa. Harjoitellaan ensin kädet erikseen, sitten tahti kerrallaan, sitten kahden tahdin jaksoissa toistaen monta kertaa jne.. Mm. taa-i-ti -rytmin (ja synkoopin) harjoittelu on hyvä ottaa erityisen harjoittelun kohteeksi.

Taa-i-ti -rytmi esittäen

Taa-i-ti rytmin osaamista voidaan syventää mm. seuraavasti:
Pyydetään ryhmää ideoimaan taa-i-tin esitystapa.
Esimerkit kahden ryhmän keksinnöistä:
a) alun taputuksen jälkeen huiskitaan käsillä pyörteenomaisesti vikkelään ympäri-ämpäri sinne-tänne kunnes lopulta ti-taputus koittaa, "kuinka hirveästi ehtiikään huiskia ennen kuin ti koittaa", "ti:ltä ei saa kuitenkaan myöhästyä"
näitä kokeiltiin esittämällä muutamia rytminlukuja, noh huiskintaennätyksiähän siitä syntyi ja jotkut ihan myöhästyivät ti:ltä, ai-jai
b) taa taputetaan tavallisesti, i:n kohdalla kädet poskille ja kohotetaan poskia ja sitten ti:lle taputus, siispä näin esitettiin muutamia rytminlukuja, sopii mainiosti ikääntyville mupeopettajille kasvojenkohtusleikkauksen asemasta

Ti-tauko kynttilän valossa

Szilvay: Violin abc D-kirja s. 39.
Opettaja heijastaa dokumenttikameran kautta taululle sivun, jossa taa on iso palava kynttilä ja titi kahden pienemmän kynttilän kynttelikkö. Ti-tauon kohdalla toinen kynttelikön kynttilöistä on sammunut ja savuvana nousee. Esitetään rytmi kynttiläkuvista, joissa ti-tauolla puhallettaan kynttilä sammuksiin. Sitten lauletaan Hakkaraisen 1/3a-kirjasta nro 173 Hippa-Heikki, jossa voidaan ti-tauolla puhaltaa ja taa-tauolla napsutella sormilla.

Taputusleikki (Pt 1)

Säveltapailua harjoittaviin pieniin lauluihin keksitään säestykseksi tahtilajiin sopiva oma taputusleikki parin kanssa (kädet yhteen, ristiin tms.).

Lomarytmit (Pt 1)

Jutellaan pareittain kesälomasuunnitelmista ja valitaan kaksi asiaa, joita molemmat aikovat tehdä lomalla. Tehdään niistä lauseet, jotka rytmitetään 4/4-tahtilajissa. Istutaan piirissä, sanotaan vuorotellen, muut toistavat. Keksitään lauseista kehorytmit, opetetaan muille. Soitetaan kaikki kehorytmit päällekkäin vaihdellen kahta eri rytmiä. Siirretään rytmisoittimille, soitetaan A- ja B-osassa eri rytmiä. Opettaja soittaa päälle synkooppeja ym., oppilaat yrittävät pysyä omassa rytmissään. Keksitään yhteinen breikki (esim. rytmitetään yhden tahdin mittainen lause, jossa on sana "kesäloma").