SÄVELTAPAILU

Rytmi, taso 2

Puhekuorokappaleen siirtäminen soittamille

Antin aika-arvot

Rytminkirjoitustehtävän esiharjoitus

Rytmiduettoja soittaen

Nuottien aika-arvot liikkuen (Pt 2 alkava)

Kissanpolkka kehorytmeinä ja putkilla (Pt 2)

Ti-tiri ja tiri-ti (Pt 2 alkava)

Rytmiharjoitus pisteellisillä rytmeillä ja synkoopeilla (Pt 2-3)

6/8-tahtiosoitukseen tutustuminen, 2-taso

Melodian rytmin tunnistaminen, 2-taso

Rytminluku partituurista, 2-3-taso

Ritiiri-kertaus, 2-taso

Triolin opettaminen, 3-taso

Synkooppirytminkirjoitus, 3-taso (Marja-Leena Juntunen)

Lauletun säkeen hahmotus:

Melodiarytmin hahmotus (synkoopit)

Moniääninen rytminluku, 3-taso; Bach Inventio no 13.

Rytmidiktaatti, 2-taso

Porilaisten marssi ja tiiri-rytmi, 2-taso

Rytmidiktaatti, 2-taso

Musiikkiesimerkki

Puhekuorokappaleen siirtäminen soittamille

Opettelemme neliäänisen puhekuorokappaleen, jossa oli 2-tason rytmejä. Kun kappale osataan hyvin, oppilaat siirtävät kappaleen (tai osan siitä) soittimille. Jos oppilaat valitsevat melodiasoittimet, heidän pitää keksiä sopivat sävelet rytmeihin. Rytmisoittimille siirto onnistuu helpommin.

Antin aika-arvot

16-osia opetellessa käytän kehorytmiharjoitusta "Antin aika-arvot" (Linnankivi, Perkiö ja Salovaara: Musiikin aika 3-4 opettajan kirja s. 8). Kun kehorytmi sujuu hyvin, pyydän oppiaita keksimään aika-arvoja käyttäen oman kehorytmin. Joidenkin ryhmien kanssa oppilaat tekevät omiin rytmeihin myös omat melodiat. Lukiessamme 16-osarytmiharjoituksia kirjasta, teemme myös ne kehorytmeillä.

Rytminkirjoitustehtävän esiharjoitus

Tiiri-rytmiä on harjoiteltu siten, että ensin opetellaan tai muistutellaan laulu "Pikku Matin autosta on kumipuhjennut". Kun laulu osataan, liikutaan tilassa siten, että jalat askeltavat perussykettä ja kädet taputtavat melodian rytmiä. Sitten kokeillaan vaihtaa toisin päin eli taputtaen perussyke ja jaloissa melodian rytmi. Lopuksi kirjoitetaan rytmidiktaatti melodian rytmistä.

Rytmiduettoja soittaen

Kaksiäänisiä rytmiduettoja harjoitellaan soittaen esim. xylofonipaloilla.

Nuottien aika-arvot liikkuen (Pt 2 alkava)

Kerrataan nuottien ja taukojen aika-arvot kokonuotista kuudestoistaosiin. Harjoitellaan aika-arvoja ja samalla koordinaatiota: taputetaan ja kävellään eri aika-arvoja yhtä aikaa, opettaja antaa ohjeita, esim. "kädet neljäsosia, jalat kahdeksasosia" vaihdellen aika-arvoja vuorotellen käsille ja jaloille.

Kissanpolkka kehorytmeinä ja putkilla (Pt 2)

Kivelä-Taskisen ja Setälän Rytmikylpy-kirjassa on kehorytmisovitus Kissanpolkasta. Opettaja arvuuttaa ensin kehorytmillä, mistä kappaleesta on kyse. Rytmiin voi keksiä myös helpomman säestysäänen, koska varsinainen kehorytmi voi olla osalle haastava. Kirjassa on myös Kissanpolkka sovitettuna putkille Fis-duurissa, suppealla putkivalikoimalla se on helpompi toteuttaa C-duurissa. Kissanpolkka-sovitukset voidaan esittää toiselle ryhmälle tai matineassa.

Ti-tiri ja tiri-ti (Pt 2 alkava)

Keinustuolin minäkin ostan ja Saunavihdat -laulujen alussa on paljon ti-tiri- ja tiri-ti –rytmejä. Lauletaan ja kirjoitetaan yhdessä ensimmäisten tahtien rytmit. Jokainen keksii oman 4/4-tahdin pituisen rytmin, jossa käyttää näitä uusia rytmejä. Tehdään omasta rytmistä kehorytmi, soitetaan ne päällekkäin ja lauletaan samalla Keinustuolia.

Rytmiharjoitus pisteellisillä rytmeillä ja synkoopeilla (Pt 2-3)

Kerrataan pisteelliset rytmit taa-i-ti ja tiiri. Soitetaan syömäpuikoilla ostinatoa taa-i-ti taa taa, sitten puolet nopeammin tiiri ti-ti. Lauletaan ostinatojen päälle Rati-riti-rallaa. Sama synkoopeilla, ostinatot ti-taa-ti taa taa ja ritiiri ti-ti. Lisää haastetta saa soittamalla hidasta ja nopeaa ostinatoa vuorotellen.
Kirjoitetaan vihkoon omat yhden 4/4-tahdin pituiset ostinatot, joissa käytetään vähintään yhtä äsken harjoitelluista rytmeistä. Harjoitellaan syömäpuikoilla, soitetaan päällekkäin, lauletaan Rati-riti-rallaa.
Opetellaan soittamaan korvakuulolta Rati-riti-ralla C-duurissa. Soitetaan omat rytmiostinatot kiipparin lyömäsoitinäänillä, säestetään melodiaa. Rytmeistä voidaan tehdä myös pentatoniset melodiat, joista kootaan esimerkiksi välisoitto Rati-riti-rallaan.

6/8-tahtiosoitukseen tutustuminen, 2-taso

Opettaja soittaa Queenin We are the Champions –kappaletta. Oppilaat etsivät musiikin sykkeen ja lähtevät kävelemään sykkeen mukaisesti kohti piiriä. Piirissä opettaja keksii musiikkiin sopivia kehorytmiostinatoja, joita oppilaat matkivat. Jaloilla askelletaan koko ajan sykkeen mukaisesti. Esimerkkien jälkeen oppilaat keksivät oman musiikkiin sopivan kehorytmiostinaton. Kun ne sujuvat, opettaja huikkaa "matkikaa Riikan kehorytmiä". Oppilaat vaihtavat kyseisen oppilaan kehorytmiin. Sitä toistetaan hetki ja sitten palataan kukin omaan kehorytmiin. Testataan yhdessä useamman oppilaan kehorytmejä. Kannattaa valita sellaiset kehorytmit yhdessä harjoiteltaviksi, että erilaiset rytmikuviot tulevat esitellyksi ja kokeilluksi. Musiikin loppuessa oppilaat jatkavat edelleen omaa rytmiään ja askellustaan kunnes kehorytmit sujuvat vakaasti ilman musiikin apua.
Jutellaan siitä, mitä erikoista oli Queenin kappaleen rytmissä: 6/8-tahtiosoitus. Opettaja kirjoittaa taululle tahtiosoituksen 6/8 ja sen tavallisimpia rytmikuvioita, jotka harjoitellaan. Tämän kehorytmiharjoituksen jälkeen kaikilla oppilailla on 6/8-tahtiosoituksen syke vahvasti kehossa ja rytminluku ja niiden hahmottaminen onnistuu usein ongelmitta.

Melodian rytmin tunnistaminen, 2-taso

Opettaja kirjoittaa taululle Jouluyö juhlayö -laulun melodian rytmit tahdeittain sekalaisessa järjestyksessä ja jokaisen erilaisen tahdin vain kerran. Rytmit luetaan yhdessä ja sitten oppilaat kirjoittavat Jouluyön melodian rytmit oikein vihkoon.

Rytminluku partituurista, 2-3-taso

Rytminlukutehtäväksi sopivat hyvin Bachin Inventiot, Fuugat ja Mozartin jousikvartetot. Kun muutaman viivaston tehtävät sujuvat, voidaan kokeilla myös orkesteripartituuria rytminlukutehtäväksi.

Ritiiri-kertaus, 2-taso

Seuraavan harjoitteen avulla ritiiri-rytmikuvio palautetaan mieleen ja sen jälkeen rytminluku ja –kirjoitustehtävät onnistuvat helposti. Opettaja sanoo "Ritiiri ti ti, Anniina" ja Anniina vastaa "ritiiri ti ti, tiritiri taa" eli rytmin alku pysyy oppilaan vastatessa samana ja sen jatkoksi hän keksii jotain omaa. Opettaja voi vaihdella vähän alkupuolen rytmiä, mutta ritiiri pysyy aina mukana.

Triolin opettaminen, 3-taso

Kehorytmi helpottaa ja nopeuttaa uusien rytmikuvioiden omaksumista. Tehtävään käy mikä tahansa kolmimuunteinen rytmi, jossa on trioli-kohta. Itse olen käyttänyt Mansikat-kehorytmiä (löytyy Perkiö – Salovaara: Musiikin aika 5-6 opettajan kirja s.20):
"Mansikoita täältä saa, mansikoita täältä saa mansikoita täältä saapi halvalla,
tiketi taketi tam tadam, tiketi taketi tam tadam, mansikoita täältä saapi halvalla". Opetellaan kehorytmi ja harjoitellaan sitä kolmimuunteisen musiikin säestyksellä. Muutetaan rytmi kolmimuunteisesta tasaiseksi mutta säilytetään triolit ennallaan. Myös tässä musiikin käyttö helpottaa.

Synkooppirytminkirjoitus, 3-taso (Marja-Leena Juntunen)

Bo Kaspers Orkesterin kappaleen Undantag avulla voidaan harjoitella mm. säkeen, tauon, synkoopin tai sykkeen hahmottamista.

Lauletun säkeen hahmotus:

Kuunnellaan kappale siten, että oppilaat ilmaiset käden liikkeellä (legato) lauletut säkeet eli liikuttavat kättään aina kun laulaja laulaa; yksi tasainen liikelinja/säe. Harjoitusta voidaan jatkaa niin, että säkeet ilmaistaan molempien käsien/jalkojen/keskikehon tai koko kehon liikkeen avulla yksin, pareittain tai ryhmässä (ks. Musiikkia liikkuen –kirja s. 120). Lauletussa melodiassa on paljon erimittaisia taukoa, joten tehtävä vaatii tarkkaavaisuutta.

Melodiarytmin hahmotus (synkoopit)

Kuunnellaan/lauletaan mukana/taputetaan/toteutetaan tilassa askeltaen kappaleen melodiarytmi. Laulettaessa tai taputettaessa melodiarytmiä voidaan samalla kävellä musiikin perusrytmissä, mikä auttaa synkopoivan rytmin hahmottamisessa.
Kun melodiarytmi alkaa olla tuttu, kirjoitetaan se nuotein.

"Ryhmän kanssa voi jutella siitä, kuinka popmusiikissa melodiarytmin tulkinta on vapaata ja ei tarkasti toteuta kirjoitettua rytmiä. Tässä tapauksessa esimerkiksi melodiarytmin synkoopit eivät kuulosta laulettuna niin rytmisesti teräviltä kuin miltä ne nuotinnettuna näyttävät.

Moniääninen rytminluku, 3-taso; Bach Inventio no 13.

Sovittaan kahden ryhmän tehtävät ja oppilaat harjoittelevat hetken omaa osuuttaan. Mennään yhdessä alusta ja tavoite on, että oppilaat pysyvät oikeassa kohtaa nuottia ja loppuun päästään yhtä aikaa. Aluksi rytmi saattaa olla epätarkkaan, mutta kappaleessa toistetaan samoja kuvioita niin moneen kertaan, että yleensä lopussa kaikki sujuu jo hyvin. Lopuksi kuunnellaan kappale levyltä.

Rytmidiktaatti, 2-taso

Debussy: Golliwog´s cake walk, alkusoitto. Kappale on hauska kuunneltava. Tehtävässä on ritiiri-rytmi ja tauollinen kuudestoistaosa.

Porilaisten marssi ja tiiri-rytmi, 2-taso

Kappaleeseen voi tutustua seuraavasti: Opettaja laittaa musiikin soimaan. Oppilaat marssivat musiikin mukana ja taputtavat A-osan melodian rytmiä. B-osassa oppilaat saavat keksiä omia musiikkiin sopivia kehorytmejä. C-osassa tunnistetaan, mikä soitin soittaa sooloa. Kappaleen A-osasta saa hyvän rytmi- ja melodiankirjoitustehtävän. A-osan säestykseen tarvitaan toonika-, subdominantti- ja dominanttisointuja. Selvitetään yhdessä säestys, jonka jälkeen kolme oppilasta soittaa basson säveliä putkilla ja muut laulavat melodian.

Rytmidiktaatti, 2-taso

Debussy: Golliwog´s cake walk, alkusoitto. Kappale on hauska kuunneltava. Tehtävässä on ritiiri-rytmi ja tauollinen kuudestoistaosa.

Musiikkiesimerkki

Bach: Viulusonaatti 4 c: Sicilienne –osa sopii hyvin 6/8 rytmien taustamusiikiksi.