SÄVELTAPAILU

Rytmi, taso 3

Rytmiostinatoja ja -improvisaatiota

Rytmipiiri

Rytmin ulkoa muistaminen

Rytmin ulkoa muistaminen

Toisen näytöksen juhlamarssi, Verdin oopp. Aida

Rytmiharjoitus pisteellisillä rytmeillä ja synkoopeilla (Pt 2-3), katso taso 2

Ravelin Bolero trioliharjoituksena (Pt 3)

Triolirummutus (Pt 3)

Triolipysäkki, 3-taso (Idea Simola-Isaksson ja Vilppunen: Musiikkiliikuntaa lapsille)

 

Rytmiostinatoja ja -improvisaatiota

Taululla lista rytmikuvioita, lämmitellään lukemalla rytmejä opettajan näytön mukaan. Luetaan kirjasta rytmejä ja soitetaan niitä syömäpuikoilla, soitetaan rytmejä päällekkäin ja kaanonissa ja keksitään erilaisia tapoja soittaa puikoilla, jotta syntyy erilaisia ääniä. Soitetaan myös rytmisoittimilla ensin valmiita rytmejä, sitten keksitään omia ostinatoja taululla olevista kuvioista ja soitetaan niitä päällekkäin.
Tehdään samaan tapaan rytmi-improvisaatio: lisätään vuorotellen edellisen soittaman rytmiostinaton päälle oma, siihen sopiva ostinato, ohjeesta lisätään omaan rytmiin yksi ääni tai useampi, vaihdetaan merkistä kokonaan toisenlaiseen improvisoituun rytmiin, palataan ostinatoon, ja ääniä yksitellen vähentämällä harvennetaan rytmiä kohti kappaleen loppua. Muunnellaan rytmiä välillä ohjeiden mukaan (lisää yksi tauko, vain puiset soittimet soittavat, quiron soolo jne.).

Rytmipiiri

Piirissä seisten lähetetään erilaisia taputuksia, kehorytmejä tai ääniä eteenpäin niin, että rytmiä tehdään niin kauan kunnes saa edelliseltä viestinä uuden rytmin. Ensin opettaja lähettää, sitten oppilaat vuorotellen. Tarkoituksena saada muutama rytmi soimaan päällekkäin. Saman voi tehdä lyhyillä melodiaostinatoilla.

Rytmin ulkoa muistaminen

Taululla rytmi, jonka oppilaat voivat myös itse tulla kirjoittamaan niin, että jokainen tekee yhden tahdin. Pyyhitään tahti kerrallaan pois oppilaiden valinnan mukaan, luetaan rytmi uudestaan ja lopulta osataan koko rytmi ulkoa.

Kappale: Toisen näytöksen juhlamarssi, Verdin oopp. Aida (von Creutlein & Haapasalo-Halme: Skills s. 62). Vaatii sinnikästä harjoittelua.

Ravelin Bolero trioliharjoituksena (Pt 3)

Opetellaan kuudestoistaosatrioli, luetaan rytmiharjoituksia. Kuunnellaan Ravelin Bolero, kirjoitetaan rummun säestysrytmi. Soitetaan rytmisoittimilla: esim. kapulat soittavat Boleron säestysrytmiä vähän hitaammassa tempossa, muut tulevat yksitellen mukaan ja keksivät siihen sopivan rytmin omalla soittimellaan. Soitetaan lopuksi levyn mukana (mahdollisimman hidas versio).

Triolirummutus (Pt 3)

Kaksiäänisessä virvelirumpuetydissä Frantic Antic (Jacques Delécluse) on paljon kuudestoistaosatrioleita. Luetaan ja soitetaan etydi kaksiäänisesti rummuttaen pöytään syömäpuikoilla. Lisätehtävänä voi kokeilla rummuttaa kaksi ensimmäistä riviä yksin kahdella kädellä.

Triolipysäkki, 3-taso (Idea Simola-Isaksson ja Vilppunen: Musiikkiliikuntaa lapsille)

Opettaja soittaa pianolla tai levyltä kappaletta, jossa on kahdeksasosatrioleja melodiassa. Oppilaat liikkuvat kunnes kuulevat melodiassa kahdeksasosatriolirytmin, jolloin he jähmettyvät triolin ajaksi ja jatkavat sitten taas matkaa.