SÄVELTAPAILU

Soittaen ja laulaen, taso 2

Kaanonin ja säestyksen siirtäminen soittimille

Bassoäänen etsiminen

Mollimelodiabingo

Harmonista mollia putkilla

Laulun harjoittelu

Säestysostinato usealla soittajalla

Jaakko Kulta -räp – yläkoululaiset

Fiilistelymusaa ystävänpäivän kunniaksi

Basson kuuntelun harjoittelua (Pt 2)

Ensimmäiset sointukuuntelut (Pt 2 alkava)

I&V -kuuntelu kävellen (Pt 2)

Hauptmann: Onnea sankarille (Pt 2 alkava)

Mollilämmittelyä (Pt 2)

Minka: mollin I & V (Pt 2)

Isäntä se teki talon (Pt 2 alkava)

Row, row your boat: transponointia ja improvisointia (Pt 2)

Kolmisointujen laatuja laulaen (Pt 2 jatkava)

Lauletaan jotakin kuoroääntä muiden kuoroäänten kuuluessa taustalla

Intervallien tunnistus kappaleen melodiasta, 2-taso

Melodiadiktaatteja tietokoneella, kaikki tasot

"solfaa bassoa"

Koskettimistolta nuoteiksi, mikä laulu?

Intervallien/stemman tunnistaminen, 2-3-taso

Kvinttikierron bassosävelten soittaminen, 2-3-taso

Säestyksen soittaminen, 2-3-taso

Säestyssointujen harjoittelu tunnistaen ja soittaen, 2-3-taso

Virhe nuotissa, kaikki tasot

Itsenäisen työskentelyn projekti, 3-tason alussa

Melodiadiktaatteja tietokoneella, kaikki tasot

Intervallien laatuja (Elina Haapamäki), 2-taso

Kappaleen säestäminen ja sovittaminen, 2-3-taso

Säestyksen soittaminen, 2-3-taso

Melodian kirjoitus ja harmonian kuuntelu, 2-taso

Kaanonin ja säestyksen siirtäminen soittimille

Every morning –kaanon (Kerola, Perkiö, Salovaara: Musiikin aika 5-6 s. 214) oli opeteltu edellisellä tunnilla äänenavauksena. Lauluun lisättiin basso-ostinato ja kaksi muuta ostinatosäestystä. Melodia laulettiin kaanonissa. Tarkoitukseni oli jatkaa osittaisella melodian rytmin kirjoituksella ja melodian kirjoituksella, mutta oppilaat halusivat soittaa kappaleen ja kirjoitustehtävät jäivät kotitehtäviksi.

Keskustelimme oppilaiden kanssa, mitä soittimia käytetään. Pojat halusivat laulaa basso-ostinaton ja soittaa djembellä rytmitaustaa. He menivät harjoittelemaan.

Väliäänet harjoiteltiin xylofonilla. Kuvio ei ollut teknisesti ihan helppo, mutta koska rytmi oli hyvin jo tytöillä muistissa, he saivat sen pienen harjoittelun jälkeen menemään. Pyysin heitä varmistamaan, että pystyvät soittamaan kaikki stemmat samanaikaisesti oikeassa rytmissä. Laulussa opetin stemmoja kaksi ja kolmannen, ylimmän ostinaton soittajat keksivät itse lisäkuvion.

Kolme oppilasta halusivat ottaa vastuun melodiasta. Lisäksi he halusivat tehdä melodiaan sopivan lisä-äänen. He harjoittelivat melodian ja tekivät lisä-äänen koskettimiston avulla.
Soitto-osuudet yhdistettiin ja vaihdettiin vielä vähän soitinnosta paremmaksi. Lopulta saatiin aikaiseksi kokonaisuus, jossa laulettiin ensin melodia ilman säestystä C-duurissa ja sitten soitettiin sama F-duurissa. Kokonaisuus äänitettiin.

Kirjoitin taululle rytmisesti haastavammat kohdat ja pyysin oppilaita täydentämään helpommat tahdit, läksyksi tuli kirjoittaa laulun melodia.
Seuraavalla viikolla tarkistettiin melodia, kerrattiin kokonaisuus ja käytiin esittämässä se toiselle ryhmälle.

Bassoäänen etsiminen

Etsitään bassoäänet tuttuun lauluun soittaen tai laulaen.

Mollimelodiabingo

Monisteessa on 10 tahdin mittaista samankaltaista melodianpätkää d-mollissa. Piirretään vihkoon 3x3 bingoruudukko, joka täytetään numeroilla 1 ja 10 väliltä. Tunnistetaan melodia opettajan soitosta ja raksitaan bingoruudukkoa melodian numeron mukaan, ensimmäisen vaaka- tai pystyrivin saanut voittaa. Lauletaan lopuksi osa melodioista.

Harmonista mollia putkilla

Kootaan soivista putkista harmonisia molliasteikoita, soitetaan asteet I, IV ja V ja säestetään niillä esim. Kolme varista. Kerrataan myös muiden asteiden laadut. Muunnetaan myös pari asteikkoa melodisiksi.

Laulun harjoittelu

Valitsen laulun, jossa oli puoli-, neljäsosa- ja kahdeksasosanuotteja. Luokka jaetaan kolmeen ryhmään ja jokainen ryhmä laulaa ääneen vain tietyn mittaiset sävelet. Saman voi tehdä soittaen.

Säestysostinato usealla soittajalla

Säestysostinato soitetaan siten, että se jaetaan eri soittimille ja soittajille. Yksi soitin soittaa 1. iskun, toinen 2. iskun, kolmas 3. iskun ja neljäs 4. Soittimet yhdessä muodostavat ostinaton kokonaisuudessaan.

Jaakko Kulta -räp – yläkoululaiset

Kirja: Musiikin mestarit 7
Jaakko Kulta -rap, sävelellä We Will Rock You (Brian May)
Käytetään kehorytmeinä titi taa: lyödään oikealla kädellä reiteen, sitten vasemmalla ja lopuksi tavallinen käsien taputus yhteen, toistetaan koko kappaleen ajan.
Luetaan ensin sanat läpi, harjoitellaan puhe-kohdan rytmitystä, sitten solmisoidaan melodia-osuudet ja lauletaan sanoilla, ja sen jälkeen menoksi.

Fiilistelymusaa ystävänpäivän kunniaksi – Mupe 3/3

Elton John Can you feel the love tonight (Leijonakuningas)
Tarvikkeita: huilusoittoon tarkoitettu Play along -levy (Easy Film Tunes for Flute Grades 2 to 3, The beginner's flute songbook, CD:llä soi pianosäestys C-duurissa, ambitus g-g1, ei modulaatiota) sekä Musikantti 5-6 ss. 128-9 (Otava), josta löytyvät yksinkertaistetut nuotit ja suomalaiset sanat (F-duurissa, ambitus c1-d2, moduloi lopussa G-duuriin, ei sisällä muunnesäveliä eikä vaikeita rytmejä).
Musikantin nuotti voidaan ensin solfata ja sitten laulaa huilulevyn säestyksen päälle kuka mitenkin haluaa: joko solfaten, sanoilla tai hymisten.

Basson kuuntelun harjoittelua (Pt 2)

Basson ja sointuasteiden kuuntelua voi ennakoida harjoittelemalla melodian toistoa matalalta. Opettaja soittaa pianolla matalalta muutaman sävelen melodioita sovitusta aloitussävelestä, oppilaat toistavat koskettimistoilla.

Ensimmäiset sointukuuntelut (Pt 2 alkava)

Kuunnellaan Maijan karitsasta soinnut I ja V. Ensin kuunnellaan kohdat, joissa sointu vaihtuu kättä nostamalla (oikea/vasen käsi ylhäällä) silmät kiinni, sitten yhdessä. Lauletaan mukana bassoa d-s. Opetellaan nimet I ja V asteen sointu, lauletaan soinnut solfanimillä. Säestetään Maijan karitsa koskettimistoilla eri duureissa. Opetellaan yhden käden säestyskuvio (titi, d - m+s). Sama säestys sopii London bridgeen, lauletaan laulut päällekkäin.
Basson kuuntelua voi myös harjoitella etsimällä bassoääniä hiljaa soittaen tai kuulokkeiden kanssa omalla koskettimistolla opettajan soiton mukana. Kun vaihdot on selvitetty, säestetään soittamalla bassoa tai sointuja. Sopivia lauluja duurissa I ja V asteen soinnuilla ovat esim. Hepokatti ja Pienet sammakot, mollissa Kalliolle, kukkulalle.

I&V -kuuntelu kävellen (Pt 2)

Opettaja soittaa pianolla kappaletta, jossa on vain I ja V astetta ja soinnut eivät vaihdu liian tiuhaan (esim. Bachin Talonpoikaiskantaatti, Hermanni ja Miina). Oppilaat kävelevät musiikin tahdissa tavallisesti kun I aste ja matalalla polvet koukussa kun V aste. Keksitään muitakin tapoja ilmaista liikkeellä sointuvaihtoja.

Hauptmann: Onnea sankarille (Pt 2 alkava)

Opetellaan laulu kaikuna, lauletaan kaanonissa, kirjoitetaan solfilla. Kuunnellaan pianosta säestyssoinnut I ja V, lauletaan mukana bassoa ja keksitään sille rytmi. Lauletaan kaanon ja basso päällekkäin. Otetaan mukaan rytmikaanon kirjasta, eli taputetaan rytmiä samalla kun lauletaan, kokeillaan kaanonissa kahdessa ryhmässä.
Soitetaan melodia F-duurissa koskettimistoilla, osa soittaa melodiaa ja osa bassoa. Harjoitellaan lauluun sointusäestys koskettimistoilla, keksitään omat säestyskuviot.

Mollilämmittelyä (Pt 2)

Lauletaan äänenavaukseksi duurilauluja mollissa: Ostakaa makkaraa mollissa eri korkeuksilta ja Ukko Nooa, Jaakko kulta, Hämä-hämä-häkki tms. mollissa pianon säestyksellä.
Opettaja soittaa pianosta luonnollisia tai harmonisia molliasteikkoja ylös- tai alaspäin, oppilaat tunnistavat silmät kiinni. Sovitaan merkki, jolla näytetään kumpi kyseessä.

Minka: mollin I & V (Pt 2)

Opetellaan Minka kaikulauluna. Keksitään kehorytmeillä säestysostinatot, ideana esim. hevosen laukka. Kirjoitetaan melodia. Soinnutetaan Minka I ja V asteen soinnuilla.
Soitetaan Minkan melodia korvakuulolta d-mollissa. Keksitään omat säestyskuviot käyttäen soinnusta vain kahta ääntä. Puolet soittavat melodiaa, puolet säestystä, vaihdetaan.

Isäntä se teki talon (Pt 2 alkava)

Opetellaan kehorytmi lauluun Isäntä se teki talon (tiritiri-titi-taa-taa jne.). Lauletaan ja tehdään rytmiä kaanonissa ja myös itsensä kanssa kaanonissa, eli laulu alkaa kaksi iskua aiemmin kuin taputus. Kirjoitetaan solfilla vihkoon ja soitetaan lopuksi F-duurissa. Nuotinnetaan, tunnistetaan melodiasta intervallit. Lisätehtävänä nopeille keksiä oma versio melodiasta samalla rytmillä. Keksitään F-pentatonisella asteikolla säestysostinatot. Osa soittaa melodiaa, osa säestää ostinatoilla. Etsitään melodia myös A-duurissa, soitetaan uusi asteikko.

Row, row your boat: transponointia ja improvisointia (Pt 2)

Opetellaan laulu, lauletaan kaanonissa 2-4-ryhmässä, kirjoitetaan melodia. Kerrataan kvinttiympyrä ja soitetaan sen avulla laulumelodia monessa eri duurissa; ensin asteikko ja sen jälkeen melodia. Improvisoidaan omat melodiat F-duurissa: ohjeena soittaa alkuperäisen melodian rytmillä, mutta omilla sävelillä. Melodian pitää päättyä f:ään. Saman voi tehdä pentatonisella asteikolla, jolloin voidaan aluksi soittaa yhdessä parin kanssa. Laattasoittimia käytettäessä voidaan ottaa tarpeettomat palat pois, jolloin improvisointi on helpompaa.

Kolmisointujen laatuja laulaen (Pt 2 jatkava)

Lauletaan kolmiäänisesti duurikolmisointuja eri korkeuksilta, opettaja antaa vain alimman äänen. Merkistä keskimmäinen ääni laskee molliterssiin. Samaan tapaan muutetaan mollisointu vähennetyksi ja duuri ylinousevaksi. Vaihdetaan välillä stemmoja. Voidaan laulaa pitkän äänen sijaan jollain sovitulla rytmillä ja tavulla. Aluksi kannattaa harjoitella puolisävelaskelten laulamista.

Lauletaan jotakin kuoroääntä muiden kuoroäänten kuuluessa taustalla

Ota käyttöön "Kuoroon!" -sivuston laulukone. Heijasta taululle jonkin sieltä löytyvän moniäänisen sävellyksen (esimerkiksi "On neidolla punapaula") nuotit. Pyydä oppilaita laulamaan sanoilla tai solfaten sopraanoääni. Laita sitten soimaan vuorotellen muita kuoroääniä (altto, tenori, basso) oppilaiden laulaessa omaa sopraanoääntään. Lopuksi oppilaat laulavat omaa stemmaansa kaikkien muiden kuorostemmojen soidessa taustalla. Se ääni, jota oppilaat laulavat, mykistetään.

Intervallien tunnistus kappaleen melodiasta, 2-taso

Mää mää lampaani –kappale harjoitellaan laulamaan korvakuulolta. Tunnistetaan yhdessä intervallit melodialinjasta. Kappaleessa tulee hyvin harjoiteltua pieniä intervalliliikkeitä ja intervallien miettimisen jälkeen melodian kirjoitus onnistuu helpommin.

Melodiadiktaatteja tietokoneella, kaikki tasot

Tietokoneelta voi teettää oppilailla melodian- ja rytminkirjoitusta, jolloin eriyttäminen onnistuu helposti: Oppilaat voivat tehdä omalle tasolleen sopivia tehtäviä. Tehtävä voi olla soitettuna oppilaan omalla soittimella. Oppilaat saavat työskennellä omaa vauhtiaan ja koskettimiston käyttö on tarvittaessa (opettajan luvalla) mahdollista. Tehtävissä on hyvä olla sävellaji ja mahdollisesti myös alkusävel näkyvissä.
Melodian voi kopioida CD-levyltä tietokoneelle, sen voi soittaa koskettimistolla ja muuttaa mp3-tiedostoksi tai etsiä netistä sopivan esimerkin.

"solfaa bassoa"

Käytä Malin Jaakkolan moniäänisten diktaattien kokoelmaa. Valitse sävellys, jossa bassoäänessa esiintyi vain toonikaa ja dominanttia. Sävellyksen soidessa näytä käsimerkein basson kulku ja pyydä oppilaita solfaamaan sitä. Toista kappale useita kertoja, kahta eri lähestymistapaa käyttäen: 1. oppilaat solfaavat ääneen opettajan käsimerkeistä 2. oppilaat kuuntelevat äänettöminä ja näyttävät basson kulun käsimerkeillä itse.

Koskettimistolta nuoteiksi, mikä laulu?

Heijasta taululle virtuaalisen pianon koskettimet (popup piano). Soita ilman ääntä D-duurissa "Porsaita äidin" -laulun viimeinen säe ("sinä ja minä, sinä ja minä"). Oppilaat merkitsevät viivastolle nuottien nupit ( ilman rytmiä). Kysy: "Mikä sävellaji?" (- D-duuri). Piirretään etumerkintä ja tahtiosoitus. Tititoi rytmi, ja pyydä oppilaita merkitsemään nuotteihin varret ja tahtiviivat. Kysy lopuksi, mistä laulusta katkelma on otettu.
Taso: mupe 2

Intervallien/stemman tunnistaminen, 2-3-taso

Oppilaat etsivät Jouluyö, juhlayö –laulun melodian omalla soittimellaan tai koskettimistolla lähtien g:stä. Kun melodia on löytynyt, selvitetään missä sävellajissa mennään.
Opettaja jakaa monisteen, jossa melodia on kirjoitettuna. Opettaja soittaa melodiaa ja stemmaa, joka etenee terssi- tai seksti-intervallin päässä melodiasta. Oppilaiden tehtävä on tunnistaa, missä kohtaa stemmassa on terssi, missä seksti. He kirjoittavat ensin intervallien numerot ja siten numeroiden mukaisesti varsinaisen stemman nuoteille.
Oppilaat harjoittelevat soittamaan stemman omalla soittimellaan. Transponoivat soittimet transponoivat joko vauhdissa tai kirjoittavat stemman omalle korkeudelleen nuoteille ja soittavat siitä. Jokainen etenee omaa vauhtiaan ja nopeimmat voivat myös soinnuttaa kappaleen.

Kvinttikierron bassosävelten soittaminen, 2-3-taso

Opetellaan laulamaan Beethovenin Signor Abbate –kaanon, jossa harjoitellaan sekunti- ja terssi-intervallien laulamista. Osa stemmoista lähtee tauolla ja yhteisen sykkeen ylläpitoa helpottaa säestys. Pohditaan yhdessä, millä soittimella kappaleen voisi säestää. Kappale kuulostaa paremmalta ilman pianoa. Säestykseksi voidaan soittaa esimerkiksi xylofonilla bassonsäveliä.

Säestyksen soittaminen, 2-3-taso

Harjoitellaan Beethovenin kaanon Signor Abbate. Opettaja soittaa kappaleen säestystä (kvinttikierto) ja oppilaat laulavat kaanonia.
-> Seuraavalla tunnilla opettaja tekee sointukuuntelun, jossa hän käyttää kappaleen säestyssointuja. Kun tiedetään, minkälaisia sointuja säestyksessä on, opettaja heijastaa taululle nuotin, johon on kirjoitettu sointumerkit tai sointuasteet. Oppilaat kopioivat ne papereihinsa ja alkoivat harjoitella sointuja valitsemallaan soittimella. Kun kaikki ovat löytäneet soinnut, yritetään soittaa säestys yhdessä. Kappaleessa soinnut vaihtuvat nopeasti. Oppilaat voivat myös soittaa pareittain sointuja vuorotellen.

Säestyssointujen harjoittelu tunnistaen ja soittaen, 2-3-taso

Opettaja soittaa 8-10 soinnun säestyspätkiä Ei itkeä saa –kappaleen säestyssoinnuista ja oppilaat kirjoittavat vihkoon soinnun laadun. Oppilaat hakevat koskettimistolta kappaleen säestyssoinnut reaalisointumerkkien mukaisesti. Nopeimmat oppilaat voivat soittaa soinnut tempossa ja laulaa samalla melodiaa. Hitaammat etsivät soinnut ja kuuntelevat, miltä ne soittaen kuulostavat.

Virhe nuotissa, kaikki tasot

Opettaja antaa oppilaille nuotin, josta puuttuu jotain tai jotain on kirjoitettu väärin. Esimerkiksi viimeinen tahti puuttuu. Kappale kuunnellaan levyltä ja oppilaat seuraavat nuottia. Kuuntelun jälkeen pohditaan, mikä nuotissa erosi kuulokuvasta.

Itsenäisen työskentelyn projekti, 3-tason alussa

Oppilaat tekevät säveltapailupakettia, jossa kerrattaan lauluissa ja melodiadiktaateissa eri asteikkotyypit ja rytmeissä ja rytminkirjoituksessa 2-tason rytmikuvioita sekä 6/8-tahtiosoitus. Oppilaat harjoittelevat laulut ja rytmit ja kirjoittavat melodiat ja rytmit itsenäisesti yksin tai pareittain. Luku- ja laulutehtävät löytyvät kirjoista Valli-Leinonen: Perusaste 2 ja 3. Melodia- ja rytmidiktaatit ovat kuunneltavissa luokan tietokoneilla. Opettaja auttaa pyydettäessä ja kiertää muutenkin seuraamassa, miten työskentely etenee. Harjoitukset esitetään opettajalle ja kun oppilas on tehnyt tehtävän hyväksytysti, opettaja merkitsee sen oppilaan monisteeseen. Projektille sovitaan kesto, jonka aikana tehtävät pitää saada tehtyä. Oppilaat, jotka tekevät ahkerasti töitä, ehtivät tehdä harjoitukset tuntien aikana. Muut käyttävät erityisesti projektin loppupuolella aikaa myös kotona. Omatoimisen työskentelyn aikana oppilaiden käsitys omasta osaamisestaan tarkentuu ja opettaja voi keskittyä auttamaan apua tarvitsevia oppilaita. Työskentelyä keventämään tunnin voi aloittaa leikillä, jollain hauskalla harjoitteella tai yhteisellä tuokiolla, jossa kerrataan tehtävissä tarvittavia asioita.

MATERIAALI
A3 Omat työt – syksy 2012              Voit tehdä tehtävät valitsemassasi järjestyksessä.

OHJEET: Varmista ensin että osaat laulaa pyydetyn asteikon.
Harjoiteltavat laulut (suluissa 2- tai 3-kirja): Mieti ensin laulun rytmi, sävellaji ja laita numerot/solffat. Laula laulun käyttämä asteikko ja kolmisointu ja harjoittele sitten melodia. Pyydä apua, jos sitä tarvitset. Hätätilassa tarkista hankalat paikat koskettimistolla. Esitä laulu Hannelle, kun osaat sen. Voit työskennellä yksin tai parin kanssa.
LAULU JA MELODIAT
Kirjoita melodia. Kuunteluesimerkki löytyy tietokoneelta kappaleen nimellä.
1) a. LUONNOLLINEN MOLLIASTEIKKO osaan laulaa
b.  s.58/20 (2) osattu     
c. s. 59/26 (2) osattu
d. Kirjoita Tuonne taakse metsämaan c-mollissa.              Tehty

2) a. HARMONINEN MOLLIASTEIKKO osaan laulaa
b. s.9/1 (3)    osattu
c. s. 77/16 (3) osattu
d. Kirjoita On laiva valmiina lähtöön d-mollissa.                Tehty

3) a. MELODINEN MOLLIASTEIKKO osaan laulaa


b.
Description: molli2Mozart
osattu
c. s.75 l. 1 (3) osattu
d. Kirjoita Brahms: Unkarilainen tanssin no 5 alku g-mollissa    Tehty

 

4. a. DUURIASTEIKKO                      osaan laulaa
b. s.7/1 (3)                                                    osattu

c.
Description: Luuttusävelmä2ään grpah
                                                                        osattu

d. Kirjoita melodia Franz Schubert "Wiegenlied", D. 498, op. 98 No. 2 A-osa As-duuri           
                                                                        tehty
RYTMIT
5. Harjoittele ja esitä seuraavat rytmit
a) s. 7 rytmi 2 (3)                 osattu                     
b) s. 7 rytmi 3 (3)                 osattu
c) s. 7 rytmi 4 (3)                  osattu
d) s.9 rytmi 2 (3)                  osattu
f) Kirjoita Rossini: Wilhelm Tell –oopperan alkusoitosta kohdasta 8:38 koho + 8 tahtia melodian rytmi.                             osattu
g) Kirjoita Debussy: Golliwog´s cake walk kappaleen alkusoitosta melodian rytmi.
osattu

6. Harjoittele ja esitä seuraavat 6/8-tahtiosoitustehtävät
a)  s.11 rytmi 1 (3)               osattu
b) s. 11 rytmi 4 (3)               osattu
c) Kirjoita Gabriel Fauré Sicilienne Op78 melodian rytmi 8 tahtia         osattu

Melodiadiktaatteja tietokoneella, kaikki tasot

Tietokoneelta voi teettää oppilailla melodian- ja rytminkirjoitusta, jolloin eriyttäminen onnistuu helposti. Oppilaat voivat tehdä omalle tasolleen sopivia tehtäviä. Tehtävä voi olla soitettuna oppilaan omalla soittimella. Oppilaat saavat työskennellä omaa vauhtiaan ja koskettimiston käyttö on tarvittaessa mahdollista. Tehtävissä on hyvä olla sävellaji ja mahdollisesti myös alkusävel näkyvissä. Netistä löytyviä kappaleita oppilaat voivat tehdä myös kotona.

Intervallien laatuja (Elina Haapamäki), 2-taso

Opetellaan Babylon-kaanon (löytyy Kuoron aika s.25) Elina Haapamäen sanoilla:
"Kaukana jossain, kaukana jossain kaukana jossain joki on,
kolme saarta pilkottaa, pilkottaa virrasta,
suuri saari, pieni saari, puhdas saari siellä on!"
Opetellaan lauluun laskeva laattasäestys (ks. Kuoron aika s.25).
Opetellaan tai kerrattaan, milloin sekunti on suuri ja milloin pieni: e-f ja h-c ovat pieniä, muut suuria. Ympyröidään pi 2 kappaleen melodiasta. Opetellaan tai kerrataan su ja pi terssit: terssi on pi, jos pi sekunti jää terssi sävelten väliin. Tehdään joku tunnistustehtävä tersseistä.
Pohditaan, minkä intervalli soi bassosäestyksessä (kvintti) ja takapotkusäestyksessä (seksti). Opettellaan su ja pi sekstit käänteisintervallien kautta hyödyntäen terssitietoutta ja tunnistetaan sekstit. Opetellaan että kvintit ovat puhtaita, paitsi h-f on vähennetty ja tunnistetaan säestyksen kvintit.

 

Kappaleen säestäminen ja sovittaminen, 2-3-taso

Ks. ensin harjoitus Intervellien/stemman tunnistaminen. Oppilailla on Jouluyö, juhlayö kappaleesta melodia ja 2-ääni nuoteilla ja he osaavat soittaa ne omalla soittimellaan. Opettaja kirjoittaa taululle kappaleen säestyksen sointuasteet ja jokainen oppilas miettii kappaleeseen sopivan säestyksen omalla soittimellaan. Opettaja kiertää oppilaiden joukossa ja auttaa niitä, joilla on vaikeuksia itse keksiä, miten omalla soitimella voisi kappaletta säestää. Pianisteille kannattaa vihjata, että valssi-komppi ei sovi kappaleen luonteeseen ja pyytää keksimään jonkun toisenlaisen säestystavan. Kitaristeille voi ehdottaa näppäilyä. Monille soittimille murtosointusäestys toimii hyvin. Pitkät äänet ovat helppoja soittaa.
Ryhmä jaetaan kolmeen osaan ja kierrätetään vuorotellen kaikilla melodia, stemma ja säestys. Kappale voidaan sovittaa kokonaisuudeksi keksimällä siihen sopiva alkusoitto ja sopimalla muutama säkeistö, joissa tehtävät vaihtelivat eri oppilailla. Voidaan myös tehdä trioversiot kolmen hengen ryhmissä. Oppilaat itse päättävät, kuka ryhmässä soittaa melodiaa, stemmaa ja kuka säestää. Lopuksi kappale tai sen versiot esitetään.
Harjoitus toimii hyvin. Oppilaat työskentelevät omaa vauhtiaan. Nopeille soinnutus ja erilaisten säestysten miettiminen toimivat lisäharjoitteena. Transponoivat soittimet joutuvat transponoimaan. Yhteissoittotilanteessa jokainen soittaa sitä, mitä sillä hetkellä on harjoitellut. Tavoite on, että kaikki ehtivät tehdä kaikki osiot, mutta loppukoonnissa he saavat soittaa sitä, mikä omalle soittimelle on luontaisinta tai minkä he osaavat parhaiten.

Säestyksen soittaminen, 2-3-taso

Harjoitellaan laulamaan Beethovenin kaanon Signor Abbate. Opettaja teettää sointukuuntelun, jossa hän käyttää kappaleen säestyssointuja. Kun tiedetään minkälaisia sointuja säestyksessä on, opettaja heijastaa taululle nuotin johon on kirjoitettu sointumerkit tai sointuasteet. Oppilaat harjoittelevat soittamaan soinnut. Lopuksi yritetään soittaa säestys yhdessä. Kappaleessa soinnut vaihtuvat nopeasti. Tehtävää voi helpottaa soittamalla soinnut pareittain vuorotellen.

Melodian kirjoitus ja harmonian kuuntelu, 2-taso

Vem kan segla för utan vind.