SÄVELTAPAILU

Soittaen ja laulaen, taso 3

Säveltapailua soittimilla

Solfakaikuja soittimilla

Melodiakaikuja soittimilla

Kaikumelodiakaanon

Tuttuja lauluja korvakuulolta

Laulujen aloitussolfat

Intervallikuuntelua parin kanssa

Lauluarvoituksia intervalleilla

Pieniä ja suuria intervalleja

Asteikkojen soittoa intervalleissa

Harjoittele yksin solfaamista "Kuoroon!"-sivuston avulla

Esittele diktaatissa käytetyt soittimet youtube-videon kautta

kansanlauluja karaokena sanoin ja solfaten

6/8-melodia, 3-taso

Melodian kirjoitus ja harmonian kuuntelu, 3-taso

Mozart: Non piu andrai, 3-taso

Säveltapailua soittimilla

Valitaan kaikkien soittimille sopiva duuriasteikko. Jokainen tekee vuorotellen kolmen sävelen melodian käyttäen asteikon ensimmäistä viittä säveltä, opettaja tekee ensin muutaman malliksi. Muut toistavat melodian omalla soittimellaan ja sen jälkeen laulavat sen laulunimillä. Seuraavalla kierroksella neljä säveltä. Jatketaan lisäämällä käytössä olevia säveliä sen mukaan, miten harjoitus sujuu. Ohjeeksi on hyvä sanoa, että asteittain tai kolmisoinnuilla liikkuva melodia on helpoin hahmottaa. Vaihdetaan välillä niin päin, että soitettu melodia hyräillään ensin, sitten solmisoidaan ja lopuksi soitetaan

Solfakaikuja soittimilla

Solfakaikuja harmonisessa ja luonnollisessa mollissa soittimilla: opettaja laulaa sovitussa sävellajissa esim. l-d-m-l, soitetaan kaikuna sama. Melodioita voi pidentää vähitellen, harjoitetaan myös muistia.

Melodiakaikuja soittimilla

Opettaja soittaa lyhyitä melodioita pianosta sovitusta aloitussävelestä, toistetaan laattasoittimilla. Vaihdetaan välillä aloitussäveltä. Oppilaat voivat myös soittaa kaikuja, ohjeena soittaa mahdollisimman loogisia melodioita (asteikkokulut, kolmisointujen sävelet).

Kaikumelodiakaanon

Harjoitus kannattaa soittaa laattasoittimilla C-duuripentatonisella asteikolla, tahtilaji hidas 4/4. Opettaja soittaa tahdin mittaisen melodian, jonka oppilaat toistavat samalla kun opettaja soittaa jo seuraavaa tahtia jne. Melodioiden täytyy olla hyvin yksinkertaisia. Halukkaat oppilaat voivat myös kokeilla.

Tuttuja lauluja korvakuulolta

Soitetaan helppoja lauluja korvakuulolta eri sävellajeissa. Sopii hyvin lämmittelyksi ennen melodiadiktaatin kirjoittamista.

Laulujen aloitussolfat

Selvitetään melodioiden aloitussolfat tutuista lauluista, monisteessa lista lauluista. Esim. Maamme-laulu alkaa so:sta. (Lotta Ilomäki)

Intervallikuuntelua parin kanssa

Parin kanssa intervallien kuuntelua soittimesta ilman laatuja, toinen soittaa ja toinen tunnistaa intervallin silmät kiinni. Aloitetaan 2-3, sitten 2-3-4 jne. Voidaan ottaa myös laadut mukaan. Saman harjoituksen voi tehdä silmät auki silloin kun intervallien kuuntelu on vielä uusi asia.

Lauluarvoituksia intervalleilla

Taululle on kirjoitettu tuttuja lauluja niin, että annetaan aloitussolfa ja sitä seuraavat sävelet intervallinumeroilla ja nuolilla (esim. s2 + nuoli ylöspäin = melodia etenee s2 ylöspäin). Tunnistetaan ilman soittimen apua.

Pieniä ja suuria intervalleja

Soitetaan sekvenssejä eri intervalleilla, esim. suurilla ja pienillä tersseillä c-e-c-e-c, c-es-c-es-c. Jokaisen sekvenssin jälkeen tehdään parin kanssa kuunteluharjoitus kahdella vaihtoehdolla: pieni vai suuri terssi jne.

Asteikkojen soittoa intervalleissa

Valitaan kaikille soittimille helppo asteikko, joka soitetaan ensin unisonossa, sitten kaanonissa tersseissä, kvarteissa, kvinteissä ja seksteissä. Kuunnellaan intervallien erilaista luonnetta.

Harjoittele yksin solfaamista "Kuoroon!"-sivuston avulla

Oppilaat istuvat kukin oman koneensa ääressä kuulokkeet korvillaan. He laulavat laulukoneen laulujen jotakin ääntä muiden äänten soidessa taustalla. Oma laulettu ääni mykistetään. Opettaja kiertelee koneelta koneelle testailemassa kuinka harjoittelu sujuu.
Taso: mupe 3, 4

Esittele diktaatissa käytetyt soittimet youtube-videon kautta

Tarkoituksena on kirjoittaa diktaatti (yksi- tai moniääninen). Käytä esimerkiksi Malin Jaakkolan diktaattikirjan eri soittimin soitettuja moniäänisiä tehtäviä. Ennen varsinaista diktaatin työstämistä esittele kyseessä olevat soittimet youtube-näytteiden avulla.
Taso: ei vasta-alkajille

Kansanlauluja karaokena sanoin ja solfaten

YouTubesta löytyy muutama suomalainen kansanlaulu karaokeversioina. Laulata jokin niistä tavallisena karaokelauluna sanoilla. Laita sitten video pyörimään uudelleen, ja pyydä oppilaita solfaamaan laulu opettajan käsimerkeistä.
Voit tehdä myös seuraavasti: Laulata laulu karaokena sanoilla videon mukana. Sitten tehdään sama (laulaminen) uudelleen videon volyymin ollessa hyvin pieni. Lopuksi lauletaan vielä siten, että vain sanat virtaavat videolta (ilman ääntä) ja oppilaat laulavat.
Taso: perustasot 2, 3

6/8-melodia, 3-taso

Beethovenin 6.sinfonian 5.osan teemassa on hyvä rytmi, melodia ja harmonia. Kappale kuunnellaan ensin levyltä ja opettaja soittaa sen sitten itse pianolla käyttäen säestyksessä vain I-, IV- ja V-asteen sointuja. Lisätään yhdessä VI-asteen sointu paikalleen. Kirjoitetaan melodian rytmi ja viimeiseksi varsinainen melodia hyödyntäen säestyssointuja.

Melodian kirjoitus ja harmonian kuuntelu, 3-taso

Kalliolle kukkulalle

Mozart: Non piu andrai, 3-taso

Mozartin Figaron häät oopperan aarian Non piu andrai A-osa on erinomainen melodiadiktaatti- ja harmoniakuuntelutehtävä. Melodiassa on laaja toonikakolmisointu ja säestyksessä vain toonika ja dominantti.