HARMONIAOPPI

Yksinkertainen sovitus

Oman melodian tekeminen säestystehtävään

Joululaulusäestys

Joululaulusovitus

Äänenkuljetus, 2-3-taso

Variaation tekeminen

 

Yksinkertainen sovitus

Jesu meine freunde –koraalin säestää yksi oppilas, toinen soittaa melodiaa ja kolmas keksii yläpuolelle liruja ja muita väriääniä tai stemmaa.

Oman melodian tekeminen säestystehtävään

Oppilaat tekevät omat melodiat kenraalibassotehtävään. Sointurytmiä saa muokata, mutta sointujakso pitää säilyttää alkuperäisenä.

Joululaulusäestys

Joululaulusäestysten harjoittelu sointumerkeistä ja laulun säestys jossain muperyhmässä.

Joululaulusovitus

Yksin tai pienissä porukoissa tehdään sovitukset oppilaiden itse valitsemista joululauluista. Lähtökohtana tehtävässä on melodia ja soinnut. Stemman tekemistä harjoitellaan ensin erikseen. Soitinvalikoima on harmoniaryhmän oppilaiden hallitsemat soittimet. Tavoitteena on vähintään soitinnoksen miettiminen, stemman ja alku-/välisoittojen tekeminen.

Äänenkuljetus, 2-3-taso

Jokainen oppilas tekee oman melodian (lyhyen ja yksinkertaisen). Seuraavaksi oppilas muuttaa melodian duurista molliin tai toisin päin riippuen alkuperäisestä. Muutos pitää tehdä siten, että melodian molemmat versiot kuulostavat hyvältä, eli melodiaa ei tarvitse noudattaa orjallisesti alkuperäistä. Tavoite on, että oppilaat tekevät omannäköisen melodian ja pohtivat tehdessään myös fraseerausta.