TEORIA

Taso 3

Sävellajipeli

Duuriasteikkoiset intervallit soittaen

Elävän musiikin esimerkkejä intervallien laaduista

Rytmimusiikkia yläkoululaisille

Äänenkuljetussäännöistä (Pt2 ja 3), harjoitus löytyy tasolta 2

Mollin kantasoinnut putkilla (Pt 3)

Kvinttiharjoituksia (Pt 3 alkava)

Käännösintervallit käytännössä (Pt 3)

Teenager in love: kolmisoinnun käännökset laulaen (Pt 3)

Koska meillä on joulu: kolmisoinnun käännöksiä soittaen (Pt 3)

Kolme yötä jouluun on: teoriakertausta, soitinsovitus (Pt 3)

Tanssi tyttö, laula tyttö: kolmiääninen sointuanalyysi (Pt 3)

"kuvaile musiikkia"

Kaksoiskorotus, 3-taso

Kaksoisalennus, 3-taso

Intervalliharjoitus, 2-3-taso

Asteikkoharjoittelua, 3-taso

Asteikkojen metsastys, 3-taso

Intervallien tunnistus, 3-taso

Duurinpienseptimisointu, 3-taso (nuotti Leena Marila)

Johdatusta sointujen käännöksiin, 3-taso

Sointukäännösten tunnistaminen 3-äänisesti, 3-taso

Everybody love´s somebody, 3-taso (Leena Marila)

 

Sävellajipeli

Jaetaan oppilaat 3-4 hengen ryhmiin: pöydälle asetetaan lappuja, joissa on duurin tai mollin nimi tai etumerkintä. Näistä kerätään rinnakkaissävellajien ja niiden etumerkinnän muodostamia kolmen lapun ryhmiä mahdollisimman monta, voittaja on se jolla on eniten oikein koottuja ryhmiä (jos lappuja ei ole tarpeeksi, voidaan myös jakaa jokaiselle yksi lappu ja oppilaat etsivät omaan ryhmäänsä kuuluvat oppilaat mahdollisimman nopeasti). Kvinttiympyrä pidetään näkyvillä ensimmäiset kaksi kierrosta, sitten pelataan ilman. Oppilaat voivat ensin yhdessä koota kvinttiympyrän lapuista.

Duuriasteikkoiset intervallit soittaen

Soitetaan parista duuriasteikosta kaikki intervallit perussävelestä ylöspäin, jonka jälkeen opettaja kyselee samasta asteikosta: soita suuri seksti jne. Parin kanssa kyselyä, toinen soittaa duuriasteikkoisen intervallin ja toinen tunnistaa, vaihdetaan duuria joka kerta.

Elävän musiikin esimerkkejä intervallien laaduista

Tunnistetaan Batman-tunnuskappaleen soitinsovituksesta (Musiikin mestarit 7) erilaatuisia intervalleja. Soitetaan säestys ksylofoneilla, melodia kellopeleillä.
Esimerkkejä harvinaisemmista intervallien laaduista tutuista kappaleista: Mamma mian alkusoitto (y5), Simpsonien tunnarin alku (y4), erilaiset septimisoinnut reaalisointumerkeistä (7=p7, maj7=s7, o7=vä7), soitetaan näitä eri sävelistä.

Rytmimusiikkia yläkoululaisille – Mupe 3/3

Oppilaiden mieltymyksiä voidaan ottaa huomioon mm. seuraavasti:
Laitetaan pystyyn lippuäänestys (asian ajattelu kannattaa antaa läksyksi jo edellisellä tunnilla, oppilaille annetaan vinkiksi että kappaleet eivät saa olla aivan tuoreita, sellaisia nuotteja on hankala löytää). Jokaista pyydetään kirjoittamaan lappulle kolme tämän hetken "hyvää biisiä". Laput kerätään ja opettaja kirjoittaa taululle kappaleiden nimet. Eniten pisteitä kerännyt kappale otetaan käsittelyyn.
Opettaja hankkii seuraavaksi viikoksi kappaleen nuotin ja miettii siitä esille kaiken mahdollisen.
Esimerkki yhdestä äänestyksen tuloksesta:
Suosituimmaksi kappaleeksi nousi Adele: Rolling in the Deep.
Opettaja hankki kirjastosta Hits 2011-kirjan ja kopioi siitä ko. kappaleen ensimmäisen aukeaman monisteeksi (koko kappalettahan ei saa monistaa, mutta toista aukemaa voi katsella dokumenttikameran kautta taululla), johon opettaja oli kirjoittanut sivun laitaan tehtäviä:
1) mikä on sävellaji 2) mitä tarkoittaa numero 2 kappaleen alussa (=kahden tahdin tauko) 3) mitä tarkoittaa N.C. 4) selvitä repetitiomerkit 5) ympyröi synkoopit 6) papattele rytmi läpi 7) merkitse solfat ensimmäiseen säkeistöön ja kertsiin 8) solfaa samat kohdat 9) piirrä nuottiviivastolle kappaleessa olevat soinnut sointumerkkien mukaan.
Kappale voidaan myös kuunnella ja samalla seurata nuoteista. Jos luokassa on taitava pianisti/laulaja voi hän/he esittää kappaleen muulle luokalle.

Mollin kantasoinnut putkilla (Pt 3)

Muodostetaan putkista harmoninen molliasteikko. Soitetaan kaikki sointuasteet, tunnistetaan niiden laadut. Soitetaan sointujaksoja opettajan näytöstä sovitussa rytmissä. Säestetään näytöstä Kolme varista, Tuku tuku lampaitani tms.

Kvinttiharjoituksia (Pt 3 alkava)

Opetellaan tunnistamaan kolmisoinnun laatu kvintin avulla. Harjoitellaan ensin soittamaan koskettimistoilla puhdas kvintti kaikista sävelistä ylöspäin. Oppilaat saavat keksiä erilaisia soittorytmejä. Opetellaan Smoke on the water –kitarariffi puhtailla kvinteillä, kitaran kvinttisoinnut ovat monelle tuttuja koulusta. Kvinttien soittamisen tarkoituksena on painaa mieleen miltä näyttää puhdas kvintti, ja havainnollistaa intervallien laatujen yhteyttä sointujen laatuihin. Tunnistetaan lopuksi parin kanssa kolmisointujen laatuja soittaen, ensin saa katsoa, sitten silmät kiinni kuunnellen.

Käännösintervallit käytännössä (Pt 3)

Opetellaan suurten intervallien muodostamisen avuksi käännösintervallit. Soitetaan käännösintervalleja c:stä alkaen: p2-s7, s2-p7 (c1-des1-des1-c2…). Soitetaan kaikki käännökset peräkkäin rytmissä, opettaja voi soittaa pianolla esim. c-urkupistettä, jolloin intervallilitania kuulostaa enemmän kappaleelta.
Lauletaan Pienet sammakot kaksiäänisesti, huomataan että alapuolinen terssikakkosääni on sama kuin yläpuolinen sekstikakkosääni. Lauletaan Satu meni saunaan kaksiäänisesti: terssi yläpuolelle, seksti alapuolelle, sitten kvartti alapuolelle, kvintti yläpuolelle.
Lauletaan Värttinän Oi dai, intro kaksiäänisesti kvarteissa. Pohditaan, millaiseen musiikkiin sopii kvartti/kvintti-stemma. Soitetaan intro parin kanssa kaksiäänisesti ensin kvarteissa ja sitten käännöksenä kvinteissä.

Teenager in love: kolmisoinnun käännökset laulaen (Pt 3)

Kuunnellaan kappale Teenager in love (Dion and the Belmonts / Uusi lukion musiikin aika 2). Opetellaan laulamaan kappaleen säestysstemmat taululta (neljä pitkää kolmisointua lähekkäisinä käännöksinä). Lauletaan stemmoja äänitteen mukana. Tunnistetaan lopuksi, mitä sointuasteita laulettiin ja missä muodossa sointu on.

Koska meillä on joulu: kolmisoinnun käännöksiä soittaen (Pt 3)

Tunnistetaan pianosta kuunnellen Koska meillä on joulu -laulun sointuasteet. Säestetään laattasoittimilla tai koskettimistoilla lähekkäisin käännöksin: I-IV64-V6-I-I-II64-V6-I (kolmiäänisiä murtosointuja). Oppilaiden kannattaa kirjoittaa soinnut viivastolle ennen soittoa.

Kolme yötä jouluun on: teoriakertausta, soitinsovitus (Pt 3)

Kerrataan teoria-asioita Kolme yötä jouluun on -laulun avulla: tunnistetaan kantasointujen asteita, intervallien laatuja, reaalisointuja (soinnuissa myös vä ja Y). Lauletaan laulu, tehdään tehtävät, soitetaan säestys. Sovitaan, ketkä soittavat bassoa, melodiaa tai sointuja ja valitaan kiippareista niihin sopivat soitinäänet. Säestysrytmin bassoon ja sointuihin voi keksiä itse. Sointuja voi soittaa myös vain kahdella äänellä. B-osa on vaikeampi, pianistit voivat soittaa sen. Helppo stemma esim. huilun äänellä/kellopelillä: soita korkealta a tai h tahdin ykköselle, jompikumpi sopii kaikkiin sointuihin.

Tanssi tyttö, laula tyttö: kolmiääninen sointuanalyysi (Pt 3)

Lauletaan kolmiääninen sovitus kansanlaulusta Tanssi tyttö, laula tyttö (Musica 5-6). Tehdään nuotista sointuanalyysi. Soitetaan koskettimistoilla sointusäestys asteiden perusteella. Soittamista helpottaa, jos asteet muunnetaan reaalisoinnuiksi.

"Kuvaile musiikkia"

Laadi moniste, jossa erittelet haluamiasi musiikkia kuvailevia tekijöitä, vaikkapa seuraavia: rytmi: lasketaanko kolmeen vai neljään?
harmonia: duuri vai molli?
soittimet: mitä soittimia kuulet?
tunnelma: iloinen, surullinen, onnellinen, alakuloinen, repäisevä jne.
väri: minkä värin yhdistäisit tähän sävellykseen?
muistot: tuleeko musiikista mieleesi muistoja?
Soita jokin sävellys ja pyydä oppilaita merkitsemään monisteeseen havaintojaan siitä. Voit käsitellä tehtävän antamia ajatuksia esim. lukemalla monisteet, tekemällä niistä yhteenvedon ja kertomalla siitä oppilaille jne.
taso: mupe 1, 2, 3

Kaksoiskorotus, 3-taso

Kuinka saisin rikki kookospähkinän on hauska kappale M.A. Nummisen laulamana. Kappaleen nuotti löytyy Musiikin-aika 5-6 kirjasta s.75-76 A-duurissa ja siinä esiintyy kaksoiskorotus.

Kaksoisalennus, 3-taso

Franz Grothen kappale Illusion, joka on samannimisestä elokuvasta, sopii kaksoisalennuksen opettamiseen. Kappaleessa on runsaasti tilapäiviä etumerkkejä, myös kaksoisalennus. Kappaleen soinnut ovat mielenkiintoiset: mm. I-asteen sointu esiintyy ensimmäisen kerran kahdenksanneksi viimeisessä tahdissa. Oppilaiden kanssa voi pohtia, missä sävellajissa kappale on, miten tilapäiset merkit ja erikoisemmat soinnut vaikuttavat musiikkiin. Kappaleesta voi tunnistaa nuottien nimet ja soittaa melodian omalla soittimella.

Asteikkoharjoittelua, 3-taso

Valitaan paljon etumerkintöjä sisältävä asteikko. Oppilaat sanovat vuorotellen asteikon säveliä järjestyksessä ylöspäin tai alaspäin ja opettaja soittaa ohjeiden mukaan säveliä xylofonilla. Jos soitin on keskellä luokkaa lattialla, oppilaat näkevät, mitä soitetaan samalla kun kuuntelevat, kuulostaako asteikko oikealta. Jos oppilas sanoo väärän sävelen, opettaja soittaa väärin ja oppilas yrittää heti korjata virheensä. Seuraavan asteikon tulee soittamaan joku oppilas.

Asteikkojen metsästys, 3-taso

Oppilaat etsivät kirjasta melodioita, jotka käyttävät 5-7 etumerkkiä käyttävää duuri- tai molliasteikkoa. Tavoitteena on löytää ainakin yksi melodia jokaiselle asteikolle.

Intervallien tunnistus, 3-taso

Ehrströmin kappaleen Lähteellä on hyvä 6/8 esimerkki ja sopii melodiankirjoitustehtäväksi. Kaksi-äänistä versiota voi käyttää esimerkkinä 2-äänen tekemisestä: Lauletaan ensimmäinen ääni ja opetellaan toinen ääni. Kromatiikassa oppilaat saattavat tarvita apua. Tunnistetaan 1- ja 2-äänen väliset intervallit laatuineen. Pohditaan yhdessä, mikä idea stemmassa on: Toinen ääni etenee terssi- ja seksti-intervallin päässä melodiasta tai se pohjautuu soinnunsäveliin.

Duurinpienseptimisointu, 3-taso (nuotti Leena Marila)

Sointumerkkien nuotintamista ja soittamista voi harjoitella Egotripin kappaleessa Älä koskaan ikinä.

Alä koskaan ikinä

Johdatusta sointujen käännöksiin, 3-taso

Kirjoitaan Mozartin Figaron häät -oopperan aarian Non piu andrai A-osasta melodia. Melodia on C-duurissa ja siinä esiintyy murtosointuina kaikki toonikasoinnun käännökset. Opettaja soittaa xylofonilla kohdan " Delle belle turbando il riposo" siten, että oppilaat näkevät ja kuulevat sen kunnolla ja kysyy, mitä melodiassa tapahtuu. Käydään läpi soinnun perusmuoto ja sen käännökset. Oppilaat ottavat soittimet. Soitetaan yhdessä murtosointuina C-duurissa kaikkien sointuasteiden perusmuoto ja käännökset. Soitetaan sointuasteet uudestaan käännöksineen ja nimetään ne sointumerkein. Opettaja pyytää oppilaita soittamaan G/D, Em/G jne. Jos tämä sujuu hyvin, voidaan ottaa mukaan myös muiden sävellajien sointuja. Tämän tehtävän jälkeen opetellaan sekstisointu ja kvarttisekstisointu.

Sointukäännösten tunnistaminen 3-äänisesti, 3-taso

Seuraavalla tavalla voi opetella tai kerrata sointujen käännösten tunnistamista 3-äänisestä satsista. Harjoitellaan ensin näyttämään kolmella sormella perusmuoto (sormet vierekkäin), 6-sointu (rako alhaalla), 64-sointu (rako ylhäällä). Opettaja soittaa sointuja xylofonilla ja oppilaat näyttävät, mistä käännöksestä on kyse. Soinnun nimi ja käännös sanotaan myös ääneen..

Everybody love´s somebody, 3-taso (Leena Marila)

Tämä on kiva kappale, josta löytyy hyviä versioita. Kirjoitetaan sointumerkkien mukaan soinnut nuoteilla ja soitetaan säestys koskettimilla tai omilla soittimilla.